El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions SICTED estableix que s’han de fer unes enquestes de satisfacció als clients, en ella s’avalua la percepció que els turistes tenen de la nostra ciutat en diferents aspectes. Els resultats han sigut excel·lents, sent excel·lents en tots els apartats, destacant de manera especial l’Hospitalitat i la conservació i neteja de la ciutat amb la màxima nota.

El qüestionari d’avaluació de satisfacció del turista és una valuosa font d’informació que permet definir el perfil del visitant d’una destinació, analitzant qüestions com l’edat majoritària, la seua procedència, si es recomana o no la destinació a altres persones, si s’ha estat anteriorment en aquest, tipus d’allotjament preferit, etc.; així com qüestions relacionades directament amb el grau de satisfacció del visitant respecte a l’hospitalitat de la destinació, els serveis de restauració, senyalització, accessos, transports públics, entre altres aspectes. L’enquesta de satisfacció s’empra amb l’objectiu d’avaluar el grau de satisfacció del visitant d’Alcoi respecte a la destinació i els principals components de l’oferta turística per tal de poder corregir les desviacions detectades i millorar-les.

La valoració mitjana de la nostra ciutat és de 4,7 sobre 5, cal ressaltar el 5 en Hospitalitat, «Sempre ens hem caracteritzat per ser un poble acollidor, i és molt satisfactori veure aquests resultats que el ratifiquen», indica, Lorena Zamorano, regidora de Turisme.

Les dades de l’enquesta també ratifiquen la bona imatge que tenen els visitants respecte a la neteja de la ciutat i la conservació de l’entorn, ja que un 78% la valora amb les puntuacions màximes.
«Estem molt contents amb els resultats obtinguts, la mitjana de tots els apartats és excel·lent el que certifica que estem fent les coses bé i que les empreses adherides de la nostra ciutat fan un bon treball, no obstant això, hem de continuar treballant per a consolidar-nos com a destinació i els resultats d’aquest estudi ens poden ajudar a millorar», ha conclòs, Zamorano.

A banda Tourist Info Alcoi realitza dues enquestes més al llarg de l’any en les que s’avaluen altres aspectes referents a la qualitat turística de la destinació i de l’oficina de turisme en les que el 96% donen la màxima valoració als serveis oferits per l’oficina de turisme, que ostenta la Q de qualitat turística des de l’any 2011.

Sicted és un sistema de qualitat integral en destinació que pretén elevar els estàndards de qualitat oferida per tots els agents que intervenen en el procés del consum turístic a la ciutat, des dels hotels als museus, passant pels taxis i els restaurants, etc per a garantir els màxims nivells de qualitat en totes les etapes del viatge. Recordem que Alcoi, disposa de 38 empreses adherides al sistema SICTED, de les quals 33 estan distingides per la xarxa. Actualment la ciutat es troba en el cicle 6 d’aquest sistema, un sistema en el qual porta treballant des de 2013. L’oficina de Turisme d’Alcoi és part activa del sistema des del mateix any, havent obtingut la distinció per sisé any consecutiu.