El Cervantes Centre Jove (CCJ) ha adequat el seu espai als requeriments del Servef, ara anomenat Labora, així que ja pot optar als diferents programes de formació i ocupació: tallers d’Ocupació, el programa «Et formem» i «T’Avalem» així com als certificats de professionalitat de la Generalitat Valenciana a través de Labora, antic Servef. La resolució de Conselleria acredita a Alcoi tant per a impartir certificats professionals de les famílies de turisme i hostaleria, administració i competències clau en llengües però també permet que la ciutat puga optar als tallers d’ocupació i els programes «Et Formem» i «T’avalem» que realitza Labora.

Després d’invertir en diferents aspectes per a poder adaptar-se als requeriments de la Generalitat, Alcoi rebia la Resolució de la Directora General d’Ocupació i Formació per la qual es concedeix la Inscripció/Acreditació del Centre/Entitat CENTRE CERVANTES JOVE (CCJ) en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l’ús de la Comunitat Valenciana el passat 16 de gener.

Amb l’acreditació, el CCJ podrà optar als tallers d’ocupació, un dels programes més coneguts. Es tracta d’un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a les quals va dirigit, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Amb aquest tipus de tallers es va portar a terme a la ciutat en 2014-2015, per exemple, la rehabilitació del mateix edifici de l’antiga Escola de Cervantes reconvertint-la amb el CCJ o la recuperació de la zona de la Caseta de Mascarella de Ferran. Els projectes tenen una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

D’altra banda, l’acreditació suposa la inclusió dels centres i entitats de formació en el registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l’ús de la Comunitat Valenciana, adscrits a l’òrgan competent en matèria de formació per a l’ocupació, en aquells casos en els quals vaja referida a una sèrie d’especialitats formatives vinculades a certificats de professionalitat com ocorre a la resta de centres homologats de la Comunitat. En Alcoi els certificats estaran relacionats amb famílies Professionals d’Hostaleria i Turisme, Administració i Gestió així com en competències clau de Nivell 2 i 3.

Manolo Gomicia, regidor de Formació i Ocupació, destaca la destacada tasca realitzada en el departament d’Orientació Laboral i formació, que ha quadruplicat el seu personal aquesta legislatura, passat de 3 persones a 12: «Des que estem al govern hem treballat intensament per l’ocupació, perquè els alcoians puguen optar a programes de qualificació, formació i ocupació. Hem realitzat diferents plans d’ocupació i hem contractat en dos anys a 400 persones amb «Avalem Joves», i «Avalem Experiència». Recentment hem impartit formació per obtenir diferents carnets professionals i ara podem optar als tallers d’ocupació, amb els que l’anterior legislatura vam aconseguir rehabilitar tant el CCJ com la Caseta de Mascarella de Ferran. Ara també podem als certificats de professionalitat i els programes «T’Avalem» i «Et Formem. Hem posat en marxa el Portalemp on hem gestionat a l’últim any més de 1.800 currículums i hem inserit directament a 368 persones. Una intensa tasca que ve acompanyada de bones dades com és la reducció de l’atur en un 26%».

Per últim, aconseguir l’acreditació també suposa que Alcoi puga optar al programa «T’Avalem», programa mixt d’ocupació i formació que té com a objecte millorar la qualificació i la inserció professional dels joves que complisquen els requisits recollits en la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, per a beneficiar-se d’una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a la formació necessària per a adquirir les competències que augmenten la qualificació-inserció de les persones treballadores formades.