L’ajuntament d’Alcoi ha realitzat una inversió de 48.000 euros per realitzar l’adequació del camí que va des de baix del Pont de Cervantes fins a la Font del Quinzet, paratge que ja va ser rehabilitat l’any passat, de la mateixa manera que el Racó de Sant Bonaventura. Es tracta d’un tram de 4 quilòmetres que acaba concretament en el Molí de Romà.

«La zona on s’han realitzat les actuacions no posseïa unes condicions de seguretat i accessibilitat adequades per a vianants, ciclistes i altres usuaris del vial. Per aquest motiu s’ha procedit a l’adequació i millora de la plataforma existent», ha indicat el regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez.

El regidor ha afegit que «Amb aquest condicionament es dóna principalment servei als ciclistes, senderistes, i altres usuaris de la via, es completa i millorar la xarxa de camins verds del terme municipal, i a més, oferim tant a la població local com a possibles visitants una millor oferta de turisme i oci rural i de la naturalesa».

Les obres realitzades, realitzades en gran part per personal contractat mitjançant ‘Avalem Joves’ han aconseguit millorar les condicions de seguretat i trànsit del camí per poder-lo englobar en l’oferta existent de camins de la nostra ciutat, així com disminuir la pressió actual que tenen altres vials per la gran afluència de visitants i usuaris que tenen, dividint el nombre d’usuaris.

Les actuacions s’han dividit en tres trams. En el primer, que va de l’inici del camí fins poc després de passar per sota del pont de Fernando Reig en la N-340, s’han construït dues plataformes diferenciades per vianants i ciclistes de 2,5 metres d’amplària. Aquestes plataformes s’uneixen en una per tal de no afectar a una albereda termòfila mediterrània existent. Posteriorment, una vegada superat el tram d’albereda, s’han tornat a diferenciar dues plataformes separades on el vial s’uneix en un d’uns 4 metres d’amplària, per poder superar amb una rampa, primer d’ascens, i després de descens, una construcció existent. En el tram de baixada, és on hi ha hagut que procedir a la demolició d’una construcció fora d’ordenació, els vials es tronen a bifurcar amb amples d’uns 2,5 metres fins a arribar al final dels trams on ja continua un sols vial.
El segon tram comença en l’encreuament del camí de la murtera sobre plataforma existent, amb una amplària aproximada de 4 metres i 275 metres de longitud, fins a arribar una plataforma. Aquesta plataforma és conseqüència d’abocaments de terres runes i enderrocs d’antigues obres, de forma que s’han realitzat tasques de desbrossament de vegetació, neteja de runes i enderrocs i anivellat, amb l’objectiu d’albergar en el futur una zona de descans amb mobiliari de fusta i petita repoblació que proporcione cobertura arbòria en el futur. Des de la plataforma, s’ha perfilat una senda pel talús existent fins a connectar amb el tram de senda del riu Riquer.

El tercer discorre sobre antiga plataforma utilitzada per a la construcció i gestió de col·lectors i xarxa de clavegueram al costat del Riu Riquer. Té una amplària d’uns 3-3,5 metres en un recorregut de 555 metres. En un tram del camí la plataforma i terrenys municipals adjacents estaven ocupats de forma il·legal de forma que ha hagut de procedir al desmantellament de les instal·lacions existents i retirada de residus i tot el tancament perimetral existent.

Les actuacions per tant han consistit en el condicionament i tractament silvícoles de la vegetació circumdant, desbrossament i eliminació de la vegetació existents en les zones per on discorre el vial, neteja i retirada de residus de diferents tipologies, excavació i desmunt per salvar el pas per la superior de l’habitatge existent, refinació de talussos generats, demolició de construcció fora d’ordenació i retirada de materials, retirada de runes i abocaments existents en la zona, retirada de terra vegetal de la zona del ferm del vial, refinació i planatge de la plataforma del vial.

Aportació de tot-u i compactació, anivellament de plataforma, desmantellament de petites construccions fora d’ordenació i retirada de tancaments de parcel·les municipals ocupades.

Ahir diumenge es va fer la ruta Cervantes – Racó de Sant Bonaventura, en la que van participar prop de 150 persones que van gaudir de vora els 5 quilòmetres que hi ha des de la pista de Skate fins el Racó de Sant Bonaventura on va haver un esmorzar popular.