Les obres del Cunetó Est del Polígon Industrial de Santiago Payá van avançant. Les obres han estat adjudicades a l’empresa IMESAPI S.A per valor de 315.471,35 euros, i tenen un termini d’execució de sis mesos. Després de la reparació del cunetó oest, ara li toca al cunetó est aconseguint amb aquestes dues intervencions donar resposta a una llarga demanda dels empresaris d’aquest polígon, que veien que amb les aigües pluvials s’inundaven les seues naus industrials.

Amb les obres, el cunetó recollirà les aigües pluvials que baixen de la muntanya i evitarà que arribe a les naus, conduint-la directament al riu. Gomicia ha explicat que: «Incorporem la novetat de fer un camí per a poder netejar el propi cunetó, i resoldre els problemes que es poden causar amb fang o branques que caiguen en cas de pluja».

Cal recordar que durant l’estiu es va realitzar una altra actuació, en aquest cas, al cunetó oest, per solucionar els problemes que sorgeixen quan hi ha pluges torrencials que solen generar problemes de vessaments d’aigua ampliant-se els elements d’escorrentia disposats en la plaça d’accés als polígons Sant Benet i Santiago Payà (c/Filà Andaluces). També es van instal·lar cinc embornals enreixats, connectats a la nova conducció, i altres tres embornals més una reixa transversal al llarg de la nova conducció, així com un nou col·lector que discorre per la calçada del carrer Filà Andaluces i desaiguarà al riu Riquer.

Amb aquestes dues obres, imprescindibles per posar en condicions el polígon Santiago Payá, Alcoi compta amb totes les àrees industrials al dia, cinc en total, després d’invertir prop de 3 milions d’euros a través de les ajudes de la Generalitat Valenciana i fer una millora integral de tots polígons de la ciutat per primera vegada en la seua història.
Gomicia afegeix: «Amb les obres dels cunetons del Santiago Payá fem justícia a la reivindicació dels empresaris d’aquest polígon i podem dir que aquesta legislatura hem fet realitat que les àrees industrials alcoianes siguen zones industrials del segle XXI. L’actuació del Santiago Payá que beneficia als empresaris alcoians però també a tota eixa gent que treballa amb aquestes indústries, i demostra el compromís de l’Ajuntament perquè Alcoi continue essent l’octava ciutat espanyola que més gent ocupa en la indústria, tal com indiquen les dades de l’INE l’any 2018».