L’ajuntament d’Alcoi ha consignat una partida econòmica en el pressupost 2019 per a la creació d’un espai destinat a la dinamització cultural i social del barri de Batoi tal com ha reivindicat el veïnat d’aquest barri des de fa molt temps, i especialment en les reunions periòdiques que mantenen amb l’alcalde.

El govern local està treballant juntament amb l’associació de veïns, i el veïnat del barri en una estratègia que permeta fer una anàlisi productiva, social i territorial que puga determinar els reptes del present i futur del barri, establint uns objectius clars, concrets i definits.

El treball s’està realitzant en diferents eixos d’actuació: Batoi participatiu, Batoi Productiu, Batoi Sostenible, Batoi espai per viure i conviure, Batoi accessible, Batoi inclusiu i Social, tot açò materialitzant en projectes que s’extrauran gràcies al pla estratègic que s’està portant endavant al barri.

El barri de Batoi és, sens dubte, un dels més diferenciats de la resta d’àrees urbanes de la ciutat pel seu naixement, situació geogràfica i desenvolupament.
Recordem que la Regidoria de Democràcia Participativa va encarregar definir a través d’un procés participatiu realitzat per l’empresa especialitzada Crea360, un diagnòstic de Batoi que servisca com a full de ruta. Una reivindicació realitzada per l’Associació de veïns de Batoi i que el govern considera prioritària per destacar els punts forts d’aquest barri i detectar també quin lloc ha d’ocupar Batoi a la nostra ciutat.
«Creem que és l’hora de Batoi. El barri sempre ha tingut demandes i s’han incorporat diferents serveis però d’una manera poc estructurada i, a vegades, pensant més en el curt termini que en el futur del barri, ara tindrem una de les necessitats que tant els veïns com aquest procés estan determinant».

La regidoria recorda que amb el pla estratègic «El que realment volem saber és què necessita Batoi, i com enfocar un barri molt diferenciat per poder explotar els seus avantatges. Parlem d’un barri on la població jove està quedant-se o marxant? Pot ser una zona atractiva per un tipus de públic determinat? Què ha de tenir per a ser atractiu? Quin comerç o hostaleria cal? Són algunes preguntes importants entre moltes altres per als ciutadans de Batoi però també per tot Alcoi i per aquells que hem de decidir les polítiques públiques» explica la regidora de Democràcia Participativa, María Baca.

BATOI
Batoi naix com una colònia, un assentament d’immigrants amb aïllament geogràfic i manca de serveis als anys 50 i 60. En els anys 60 es creen a Batoi cinc grups d’habitatges protegits: l’Assumpció, Sant Josep, Santa Margarita, Campanya de Nadal, i de Mestres amb més de 280 habitatges. Envoltat també per sòl industrial, a finals dels 70 i als anys 80 es va convertir en la zona de festa de la joventut de l’època.
D’altra banda, Batoi sempre ha sigut també un barri viu, combatiu que ha buscat la millora constant però que, malgrat les millores en serveis i infraestructures que ha anat assolint al llarg del temps: Escoleta Municipal, el CEIP Batoi, dotacions esportives, centre de Majors, la biblioteca a l’associació de veïns, el parc de Batoi, el pont de Pep Llinares, el mercadet dels diumenges, millora del servei d’autobús, també té molts reptes urbanístics, socials i econòmics que el govern local pretén definir amb aquest diagnòstic.