La Junta de Govern de l’ajuntament d’Alcoi ha aprovat les bases de 6 noves borses de treball externes mitjançant les quals l’ajuntament contractarà un monitor esportiu d’activitats aquàtiques i un altre d’activitats físiques, un psicòleg, un tècnic auxiliar de biblioteca-arxiu, un tècnic d’inserció social i un tècnic superior igualtat de gènere. Així mateix ha aprovat les bases específiques de la convocatòria per a cobrir una plaça d’arqueòleg municipal, per oposició lliure.

El regidor de Personal, Alberto Belda, explica que “Les borses de treball són un mecanisme que empra l’ajuntament per a poder contractar a persones en diferents llocs, sobretot en temes de baixes, però també per a cobrir places que no estan cobertes per un interí o un funcionari, davant les prohibicions que arrosseguem del Govern Central amb la taxa de reposició, són molt poques les places que es poden traure per oposició lliure, per tant estem utilitzant moltíssim les borses de treball per a cobrir places que són necessàries per al desenvolupament normal dels treballs de l’ajuntament” Belda afig que “S’estan fent molts contractes a partir d’aquestes bosses, que estan sent molt utilitzades. Tenen normalment una durada de 4 anys, amb la qual cosa estem renovant totes i cadascuna de les bosses perquè estiguen actives i en el moment que siguen necessàries, poder ser ràpids en la contractació perquè l’atenció al ciutadà siga la millor”.

La taxa de reposició va ser implantada en 2009, i especifica les places que pot cobrir un ajuntament per baixes (jubilacions o defuncions), ja que no es poden crear noves contractacions. Aquesta taxa ha anat variant des del 30% de 2009 fins a l’actualitat on es pot cobrir el 50% de les baixes i el 100% en cas dels prioritaris
Recordem que en aquests moments el procés de contractació de 8 agents de Policia Local, 6 dels quals mitjançant oposició lliure. Durant 2018 va haver-hi dues oposicions lliures, una d’administratiu per la qual va haver-hi 3 contractacions i una altra de Policia Local, per la qual es van contractar a 4 més 2 per torn de mobilitat. En 2017 va haver-hi oposicions lliures de tècnic superior d’esports i de treballador social.

A més durant aquesta legislatura l’ajuntament ha creat diferents borses de treball externes, 16 en 2016, d’Administratiu, agent policia (comissió de serveis), arquitecte tècnic, auxiliar de cuina, educador infantil, informador turístic, oficial serveis múltiples, professor cante, professor dansa acadèmica, professor dansa contemporània, professor dansa espanyola, professor dibuixe, professor de fagot, professor d’oboé, TASOC i treballador social.

En 2017 va haver-hi 5, agent d’igualtat, conserge dependències municipals, oficial jardins, tècnic d’inserció sociolaboral i tècnic informàtic.

Finalment en 2018 es van crear borses de treball d’assessor jurídic per a benestar social, assessor jurídic per a contractació, educador social, enginyer tècnic obres públiques, psicòleg, tècnic de joventut, tècnic de mobilitat sostenible i treballador social.