El saló de Graus ‘Roberto García Payá’ de l’Edifici Carbonell del Campus d’Alcoi de la UPV acollirà el dilluns 4 de març a les 19.30 hores una jornada de formació hàbitat cooperatiu que serà presentada per la regidora d’Habitatge i Democràcia Participativa, María Baca.

Serà una jornada informativa on a més d’explicar la filosofia del coahbitatge es donarà a conéixer d’una manera concreta, a través de diferents entitats, el funcionament, els costos que té, i tota la informació necessària que cal per a crear una cooperativa o formar part d’ella.
La Generalitat Valenciana està apostant per aquest tipus de models de convivència que a més d’aportar sostenibilitat, crea altres beneficis, la convivència i la participació dels veïns en el seu barri, creant-los un sentiment de Comunitat.
Estaran com a ponents Francisco Merino, que forma part de la direcció tècnica de FECOVI, Federació de Cooperatives d’Habitatges Valenciana, i representants de ‘Viviendas sin Burbujas ONL’.

Maria Baca, regidora d’Habitatge explica que aquest sistema: «És un model col·lectiu que permet desenvolupar projectes de convivència socials, participatius i solidaris, posant en el centre a les persones, el seu benestar, la conciliació familiar, i el respecte i cura, tant del seu entorn com del medi ambient».
Recordem que a finals de novembre va haver-hi una jornada a l’Àgora per presentar el projecte pilot de la Conselleria «Hábitat cooperativo», ja que Alcoi és amb Alacant, Sant Joan i Torrevella, una de les quatre ciutats elegides de la província per posar en marxa aquesta iniciativa, que pretén impulsar i recuperar la construcció d’habitatges de protecció oficial amb la cessió de sòl gratis durant 75 anys per a construir cooperatives sense ànim de lucre amb promocions de fins a 40 pisos.

Una cooperativa d’habitatges es tracta d’una agrupació de persones que comparteixen bàsicament la necessitat d’un habitatge i s’uneixen per a accedir a ella mitjançant l’autopromoció, en les millors condicions de qualitat i preu possibles.

La nota característica d’una cooperativa és l’absència d’ànim de lucre mercantil, ja que la seua finalitat principal és l’adquisició d’un habitatge a estricte preu de cost. Però sobretot la cooperativa és l’empresa participativa per excel·lència, fins a tal punt que sense la participació del soci la societat es desnaturalitzaria.
La Cooperativa d’Habitatges comporta la doble condició de societat i empresa promotora. El cooperativista, per tant, és soci de la societat cooperativa i consegüentment copropietari d’aquesta; i, d’altra banda és adjudicatari i usuari d’un habitatge, siga en règim d’accés a la propietat o en lloguer, de la qual és copromotor. Per a aconseguir aquest objectiu, el Dret atorga a la cooperativa personalitat jurídica pròpia, diferent de la dels seus socis, com ocorre amb les societats mercantils, però allunyant-se d’aquest model.