Aquest vehicle té una capacitat de neteja per torn de 60 i 80 contenidors. El seu sistema de funcionament consisteix en la recollida del contenidor de rebuig una vegada que ha sigut buidat per un altre camió de recollida. Una vegada que s’introdueix en el vehicle aquest es tanca hermèticament i mitjançant uns raspalls rotatoris es neteja per dins eliminant els residus i líquids que anteriorment quedaven en el contenidor. Cada neteja de contenidor de resta té una durada d’uns dos minuts i es torna a col·locar mitjançant un sistema de pinces en la seua posició.

El camió neteja-contenidors realitza cada dia una ruta diferent amb el suport d’un camió de recollida que va buidant els contenidors a netejar. Cal tindre en compte que existeixen en l’actualitat uns 300 contenidors de rebuig que inclouen els del nucli urbans i els de les diferents urbanitzacions. Per tant amb la freqüència que exigeix el plec de condicions cada contenidor de la nostra ciutat es neteja d’aquesta manera cada quinze dies.

L’objectiu és mantenir els contenidors en el millor estat possible evitant olors i lixiviats que desbaraten el mateix contenidor i que generen olors molestes per als veïns.
“Tot aquest increment de flota però també de novetats com aquest ‘neteja-contenidors’ ha millorat molt el servei de recollida i neteja viària i pretén que la nostra ciutat estiga molt més neta i que un servei que utilitzem tots els ciutadans siga del menor impacte negatiu possible a la ciutat”, ha ressaltat l’edil de Medi Ambient, Jordi Martínez.