L’ajuntament d’Alcoi ha realitzat durant aquesta legislatura 8 instal·lacions solars fotovoltaiques en distints punts de la ciutat pel subministrament elèctric de col·legis, oficines i instal·lacions esportives.

La inversió ascendeix a 76.300 euros, les quals unides a les realitzades fa poc a les zones industrials de la ciutat permetran produir més de 350 Mwh (megawatts per hora) cada any d’energia neta, inesgotable i gratuïta provinent del sol.

Es deixaran d’emetre anualment més de 180 tones de CO₂ a l’atmosfera, equivalents al que emet un parc de vehicles que realitze aproximadament 3 milions de quilometres cada any.
Aquest tipus d’instal·lacions s’amortitzen al cap de quatre/cinc anys, i a partir d’aquest moment es produeix energia sense cap cost econòmic ni mediambiental.