“La creació d’una Empresa Pública serà l’instrument per recuperar el servei públic de l’aigua a la nostra ciutat una vegada acabe l’actual concessió”, aquesta afirmació es va realitzar pel portaveu del Govern Municipal a la jornada organitzada per la Plataforma per la municipalització de l’aigua aquest dissabte 6 d’abril a la Universitat Politècnica de València.

Ja fa un temps que el govern socialista vol constituir una Empresa Pública que siga la que tinga el control del servei públic de l’aigua d’Alcoi i altres serveis que actualment hi són a mans privades. “El model d’Empresa Pública garanteix que l’Ajuntament siga qui administre i regule un servei tan important com aquest sense renunciar als avanços tecnològics. Fins ara les condicions jurídiques per a crear dita empresa pública no s’han donat, però en breu temps ja es donaran totes les condicions exigides per l’administració per constituir-la”, diuen els socialistes.

La fórmula jurídica encara està per definir el que es pretén és que siga un model que permeta que el nou servei estiga a màxims en l’àmbit tècnic i tecnològic, però que el retorn dels preus ho siga per al mateix servei i els ciutadans.

A diferència de les altres opcions que es van posar de manifest a la jornada, com Xàbia o Sueca, els socialistes entenen “que es pot tenir un soci tecnològic que mitjançant un concurs ens facilite tots els avanços tecnològics tan necessaris d’una manera més transparents per ser un contracte obert on es puguen demanar distintes ofertes de qualitat i d’alta tecnologia. Els ciutadans ens demanen un servei de gran qualitat, a preus raonables i que tinga en compte als usuaris que fan poc consum però que cobre el suficient a la gent que pot permetre que un recurs tan important i tan bàsic vaja destinat a usos no bàsics”, asseveren.

“Apostem segons va manifestar el Portaveu per un servei àgil, controlat per un consell d’administració públic on els possibles beneficis d’aquest servei vinguen a reinvertir-se en la millora de la xarxa, als tractaments de la legionel·la, a les noves formes de controls del servei mitjançant la publicitat de la informació i a inversions per millorar la distribució d’aigua. D’aquesta manera evitarem un llarg contracte com l’actual on els darrers anys no s’ha fet cap inversió a la xarxa per no tindre cap recurs econòmic, ja que es va gastar tot el cànon que va pagar l’empresa al començament de la concessió l’any 2000”, diuen.

“Aquesta aposta clara per la creació d’aquesta empresa pública garantirà que el servei d’aigua ho siga totalment públic amb el control exhaustiu per part del futur consell d’administració de l’Empresa”, aclareixen els socialistes.

D’aquesta manera es recuperaria un servei bàsic com és el subministrament d’aigua de la ciutat. De la mateixa manera i una vegada acabada la relació actual de tres anys que es va fer amb l’empresa del manteniment del clavegueram “podríem tindre a Alcoi el cicle de l’aigua del clavegueram i de la distribució d’aigua gestionada d’una manera totalment pública i unificada com recomana la llei Europea del cicle integral de l’aigua”, conclouen.