A final d’any, es col·locava al costat del pont de Gormaig una plataforma de 32 metres de longitud que permetia unir Alcoi i Cocentaina perquè vianants i ciclistes transitaren de manera més segura. En aquests mesos, ja existeixen les primeres dades d’ús, una mitjana de 3.000 trajectes es compatibilitzen en aquesta infraestructura mensualment. Un recorregut que ara és molt més segur per a totes aquelles persones que empren la nova plataforma per arribar a Alcoi des de Cocentaina o a la inversa. Al mateix temps, s’ha acabat també l’adequació de la vorera situada en el terme municipal d’Alcoi, retirant un peu d’un fanal i col·locant la barana de protecció.

L’obra va costar poc més de 100.000 euros i ha estat finançada en un 70% per l’Ajuntament d’Alcoi i un 30% per l’Ajuntament de Cocentaina. La necessitat de donar una situació a aquest punt de risc per als vianants i ciclistes era patent des que es desdoblara la nacional 340 i el pont que salva el barranc del Fondo es quedara sense espai per als vianants. L’ampli ús d’aquesta plataforma constata que es tracta d’un punt estratègic per a connectar els termes municipals d’Alcoi i Cocentaina així com d’un lloc imprescindible per l’accés a la urbanització de Gormaig i de les diferents empreses i comerços que estan ubicats en la via de servei.

D’altra banda, està previst que la plataforma enllace amb la nova via per a ciclistes i vianants. Aquest trajecte començarà en la plataforma per arribar fins al final la via verda de Batoi, un projecte cofinançat per Fons Feder a través de la Direcció General de Fons Municipals de la Generalitat Valenciana. Aquesta obra ja està classificada, essent l’empresa «Tecnologías de la Construcción y Obras Públicas SA»,(TECOPSA) la proposta més valorada amb una oferta de 753.000 euros més iva, reduint en uns 50.000 euros el preu inicial de la licitació. Una vegada presentada la documentació per part de l’empresa s’adjudicarà definitivament l’obra que compta amb un termini d’execució de quatre mesos.