El diumenge passat, Compromís Alcoi va organitzar un “clean challenge” als peus de la muralla medieval, prop de Buidaoli. L’elecció d’aquest punt es justifica per estar enclavat en el nucli urbà, prop dels diferents museus i d’un parc infantil. Aquesta zona és un dels diversos abocadors clandestins que existeixen en el centre de la nostra ciutat, per la pràctica il·legal d’abandonar residus urbans o restes d’enderrocs d’obres menors en aquests paratges.

Entre tot a la brossa, va sorprendre trobar pedres de la muralla resultat d’actes vandàlics. Existeix una vigilància, cuidat per part de l’Administració en la conservació del nostre patrimoni?, observant la degradació d’aquest tram de la muralla medieval de la ciutat, responem que no. Així i tot, és molt preocupant que prop d’habitatges, i zones infantils, es consenten aquestes acumulacions de brossa, podent arribar a comprometre la salut pública.

No hauria d’existir el “clean challenge”. Aquest es dona per la falta de civisme i respecte d’alguns dels nostres conciutadans cap a l’espai públic. Aquesta falta d’educació mediambiental i sensibilització ciutadana ha de ser erradicada mitjançant campanyes de sensibilització. Un bon mecanisme el tenim en el vigent contracte del servei de residus sòlids urbans i neteja urbana de la nostra localitat, que recull el desenvolupament d’accions concretes mitjançant campanyes de comunicació i conscienciació a la ciutadania, escoles o associacions, que “seran dissenyades per l’Ajuntament i executat per les empreses que indique l’Ajuntament”.

Parlem dels recursos humans i materials utilitzats per a la neteja de residus generats per aquests comportaments incívics. Per a retirar les 9 tones de residus extrets, es van emprar més de cinc viatges del camió de brossa i tres operaris . L’ús d’aquests recursos repercuteix en la nostra butxaca, ja que s’ha invertit temps d’un servei que s’haguera pogut utilitzar en altres tasques encomanades a FCC. Erradicant aquestes dolentes practiques reduirem les despeses de neteja que paguem tots. Al seu torn, agrair a FCC per l’eficaç col·laboració.

Aquesta acció realitzada per Compromís busca remoure consciències, no solament dels ciutadans, també dels governants, i a la vista de l’èxit del passat diumenge, podem afirmar que hauran més “clean challenge” molt prompte, esperant sumar més col·lectius de la ciutat.

Pierre Hernández Salinas             
Membre de la llista de Compromís Alcoi