El candidat a l’Alcadia Màrius Ivorra ha declarat «Després d’estudiar la documentació aportada per la regidoria ens hem assabentat que aquesta no està garantint el compliment de les implantacions al servei de la brossa i neteja. Aquestes implantacions, millores sobre el servei anterior, deurien estar realitzades, i les 3 auditories elaborades al servei posen de manifest incompliments en la prestació del servei.»

El grup Compromís ha sol·licitat al departament de Medi Ambient durant aquesta legislatura diferent documentació respecte al compliment d’un dels contractes de serveis més importants i més costosos per a les arques municipals. Després de tres avaluacions, aquest servei continua mostrant, segons compromís, “incompliments en la seua prestació i des de la regidoria els esforços per solucionar aquestes deficiències estan sent poc efectius”.

“A l’informe tècnic de l’Ajuntament, no apareix el pla d’actuació per implantar les mancances que l’auditoria del 8 de gener de 2019 posa de manifest, així doncs, no es contempla en cap lloc les mesures correctives exigides”, asseguren.

«Per a nosaltres, l’obligació de vetlar pel compliment d’aquest contracte és en última instància de la regidoria, i després de tres auditories i vençut el termini dels 8 mesos de la implantació del servei encara no s’apreciem les millores recollides al contracte. Per la nostra part, continuarem la tasca de fiscalització d’un servei tan important com és la recollida i neteja d’una manera exhaustiva i constant com hem fet a tots els passos realitzats fins ara. El govern no pot pagar 8 milions d’euros amb un servei amb deficiències i no posar remei» finalitza Ivorra.