La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat ha enviat un recordatori a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana sobre les mesures extraordinàries que regulen l’ús del foc en els terrenys forestals o amb una proximitat menor a 500 metres per a la Setmana Santa i Pasqua. S’insisteix que encara que s’anuncien pluges per a aquests primers dies les festes són llargues, poden pujar les temperatures i tota precaució és poca.

Conforme al que s’estableix en l’Ordre vigent de 2 de març de 2005, per al període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com a Dilluns de Sant Vicent, és a dir, del 18 al 29 d’abril 2019 (tots dos inclusivament), queden prohibides com a mesura precautòria general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d’aquells, les accions o activitats següents:
a) La crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals.
b) La crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.
c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

En els plans locals de cremes quedaran en suspens les activitats citades per a aqueixos dies. Igualment, se suspendran totes les autoritzacions de crema concedides per a aqueixes dates. Excepte quan s’establisca el nivell 3 de preemergència per incendis forestals, no existirà restricció a la utilització del foc per a cuinar en els llocs preparats i autoritzats a aquest efecte dins de les instal·lacions recreatives forestals,

Així mateix, arranca de nou per Setmana Santa la campanya de comunicació «#StopalFoc: la teua actitud pot marcar la diferència», amb un nou espot de televisió amb missatges que posen en valor serveis ambientals que presten els nostres ecosistemes forestals. A saber: bombament d’oxigen, captura de CO2, recàrrega d’aqüífers, regulador del clima, retenció de sòl, productor de biodiversitat, control d’inundacions, generador de salut i paisatge… Per tot això, quan un bosc es crema es perd molt més que arbres.

consultar ací

Altres mesures de seguretat

Des de la Conselleria es recorden al seu torn els principals consells de prevenció quan estem gaudint del nostre entorn, com no deixar residus després de passar el dia en la muntanya o després d’una acampada, especialment els vidres i llandes que poden produir un incendi. A més, les burilles han d’apagar-se bé i mai tirar-les al sòl, sinó a les papereres o cendrers.

Altres mesures de seguretat que es poden prendre són estacionar el vehicle en els llocs indicats, i si no existeix zona d’aparcament, convé no estacionar mai sobre vegetació seca o morta. A més, aparcar sempre en la direcció d’eixida facilita l’evacuació. Els camins i pistes forestals faciliten l’accés als mitjans d’extinció i possibiliten l’evacuació, per la qual cosa resulta molt important estacionar sense interrompre o dificultar el passe a altres vehicles.

També està prohibit tirar petards dins de les zones forestals i a menys de 500 metres de estes. Les àrees recreatives, els refugis i les zones d’acampada, poden tindre infraestructures habilitades per a usar foc ja siga per a cuinar (paellers) o calfar-se (ximeneres). Tinga’s en compte que so incorrecta utilització o el comportament descurat d’alguns usuaris pot ser causa directa d’un incendi forestal.

D’acampada

Una forma diferent de gaudir de la muntanya és anar d’acampada. S’ha de fer en les zones habilitades (terrenys forestals públics, degudament delimitats i condicionats, per a la seua ocupació temporal amb tendes de campanya) que compten amb les autoritzacions oficials pertinents. En la Comunitat Valenciana, està prohibida l’acampada lliure, per la qual cosa únicament es pot acampar en els llocs habilitats i autoritzats. Convé tindre precaució amb els elements que produeixen llum o calor per mitjà de combustibles inflamables. Cal recolzar-los sobre una superfície lliure de vegetació i apagar-los si no hi ha ningú vigilant, encara que només siga un moment.

La població pot ajudar a evitar els incendis forestals aplicant el sentit comú que, abans de realitzar una activitat, convida a analitzar el risc de convertir-se en l’origen d’un possible incendi forestal. Els incendis no solament afecten la vegetació i la fauna salvatge, sinó que posen en risc tant els béns com les vides de persones, incloses les dels qui han de defensar aqueixes propietats i extingir els incendis.

Qualsevol pot informar-se del nivell de preemergència d’incendis forestals i la seua previsió per a l’endemà en: consultar ací Twiter: @GVA112. També al seu ajuntament. En cas d’incendi, avís al 112.