Alcoi ha vist rebaixar la taxa de risc de pobresa en cinc anys de manera important, i amb això la comarca de l’Alcoià que encapçala ha passat a ser la de menor taxa de la província i la quarta de tota la Comunitat Valenciana amb un índex de risc de pobresa més baix.

Segons els indicadors de pobresa dins del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana corresponents a 2012, la comarca de l’Alcoià es trobava en el tercer lloc de la província i en el 21 de tota la Comunitat Valenciana amb menor taxa de risc de pobresa, d’un total de 38 comarques. Cinc anys després, les xifres havien millorat de manera considerable. A l’hora de parlar de la taxa de pobresa en percentatges, apuntar que ha passat del 21,4% al 18,5%, la qual cosa suposa un descens pràcticament de tres punts.

L’última dada referent a la taxa de risc de pobresa situa a la comarca de l’Alcoià per baix de les mitjanes provincial, que s’eleva fins al 26,6%, i la de la Comunitat Valenciana, que se situa en el 22,9%. Les últimes dades apunten a la Marina Alta com la comarca amb una major taxa de risc de pobresa de tota la Comunitat Valenciana, amb un 33,4%, mentre que la de menor risc és Els Ports, amb el 14,6%.
Assenyalar que la taxa de risc de pobresa s’obté del percentatge de persones la renda equivalent de les quals està per baix del llindar de pobresa. Aquest llindar de pobresa es fixa en el 60% de la mitjana dels ingressos per unitat de consum de les persones (renda equivalent de les persones) i depén de la distribució d’aquesta variable.

La regidora de Polítiques Socials, Aroa Mira, destaca que “en la millora de la taxa de pobresa ha incidit el fet que hi haja més persones treballant, perquè s’ha donat un descens de l’atur, però també cal tindre en compte les polítiques socials que hem dut a terme per part del govern socialista”.

Aroa Mira recorda que “quan vam arribar al govern ens trobem que el PP havia pressupostat 160.000 euros per a 2011 i en mig any havien gastat tots els diners previstos, per la qual cosa ens vam trobar que no quedava res per a ajudes d’emergència”. Explica que “a partir d’ací comencem a treballar per a augmentar les partides, arribant a més de 450.000 euros a l’any en ajudes d’emergència. Hem viscut uns anys amb una crisi molt forta i han sigut moltes les famílies que han necessitat suport per a cobrir qüestions bàsiques, per la qual cosa les ajudes d’emergència han sigut determinants”.

A més de les ajudes municipals, també existeix la Renda Inclusiva Valenciana, sent incompatibles, i des de la regidoria de Polítiques Socials s’han desenvolupat diferents programes que han incidit directament en la reducció de la taxa de pobresa.