Les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la rehabilitació de façanes es van aprovar per la Junta de Govern el passat 3 de maig, i presenten importants novetats en 2019. D’una banda, augmenta la partida per la rehabilitació de façanes en més d’un 65% passant dels 15.000 euros d’ordres anteriors als 44.000 euros reservats per al 2019. També augmenta el tant per cent subvencionable arribant al 50%, i un màxim de 4000 euros.

L’altra novetat important està en què, aquest any, poden demanar-se per part dels propietaris que tinguen com a mínim una façana que done al carrer Na Saurina d’Entença, sense cap altre requisit d’antiguitat o catalogació. S’intenta afavorir d’aquesta manera la rehabilitació privada dels edificis d’un carrer, amb més de 500 metres de llargada, que ha rebut una inversió de dos milions d’euros, cofinançada amb fons Feder de la Unió Europea, per a canviar la seua fisonomia.

Les ajudes seran per al 50% del pressupost, que també augmenta, ja que fins ara era un 20% de l’ajuda, i són subvencionables fins a un màxim de 4.000 euros, anteriorment, 2.500. En el cas de més d’una façana, aquestes es tramitaran com expedients independents però conjuntament no podran tindre més de 6.000 euros de subvenció. Les ajudes es poden sol·licitar des del dia següent de l’aparició de la convocatòria al BOP i fins al 25 de juny del 2019 per a rehabilitacions iniciades a partir de l’1 de gener i les que es realitzen fins al 31 de desembre del 2019.

Manolo Gomicia, regidor de territori i ciutat intel·ligent, explica: «Aquest any hem volgut incloure, en aquestes ajudes, les façanes del carrer Entença per ajudar als particulars en la rehabilitació i així, també, completar la rehabilitació que hem realitzat d’aquesta important via de comunicació de la ciutat. D’altra banda, la rehabilitació, a més de millorar la imatge i el manteniment de la ciutat, també comporta inversió econòmica i ocupació en el sector de la construcció, sobretot, per a les empreses locals que, al cap i a la fi, són les que realitzen aquest tipus de treballs».

El govern va decidir recuperar les ajudes per a la rehabilitació de façanes en 2012, després que foren eliminades per anteriors governs, amb un import de 10.000 euros, que en 2015 van augmentar fins als 15.000 euros, i que ara, arriben a un total de 44.000 euros. La rehabilitació als últims anys ha tingut un protagonisme destacat a la ciutat, ja que el pla ARRU, del Ministeri, Generalitat i Ajuntament va suposar que més de 350 habitatges reberen ajudes per a la seua rehabilitació.

D’altra banda, la Generalitat Valenciana també trau subvencions periòdicament per a la rehabilitació dels propietaris particulars com el pla Renhata, o ajudes per a la Inspecció Tècnica d’Edificis, entre d’altres. A més d’aquestes ajudes de rehabilitació d, cal afegir la millora de les façanes dels edificis situats en el Grup Sant Jordi que donen al carrer Entença que ja estan en marxa gràcies a la subvenció de la Generalitat Valenciana.