La regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcoi ha iniciat el programa JOve OPortunitat -JOOP-. Aquest és un programa dissenyat i organitzat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) l’objecte del qual és la realització d’accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.

«Alguns van completar l’ESO, altres no, alguns inclús van iniciar el batxillerat o una FP però cap ha aconseguit obtenir almenys un títol de tècnic mitjà. Fora del sistema educatiu i amb poques expectatives en el mercat laboral, són jóvens que es troben travessant un moment d’incertesa en les seues vides», ha indicat la regidora de Joventut, María Baca, qui explica que «es tracta d’actuar sobre el col·lectiu juvenil que hi ha darrere de les estadístiques de fracàs escolar i Abandó Educatiu Primerenc (AET)».

«Enfront d’altres programes que actuen sobre joves de baix nivell de formació que ni estudien ni treballen, el programa JOOP es diferencia de la resta en el fet que treballa sobre l’ACTITUD del jove, recolzant-lo en la construcció d’un projecte de vida integral en què es definisquen metes», ha ressaltat la regidora.

Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.
L’objectiu és aconseguir que aquests joves tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L’eina pedagògica: el ‘coaching’ actitudinal, en grups d’entre 8 i 15 participants.
El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de l’FP, però des d’un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d’acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP.
Es tracta de què, en una d’aquestes visites, els xics i xiques de JOOP (els joopers) descobrisquen la seua vocació. I eixe descobriment els proporcionarà l’energia necessària per a prendre la decisió de tornar als estudis.
Per a aquells jóvens que no hagueren titulat l’ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d’accés a l’FP de grau mitjà. Per als altres joopers del grup, es realitzaran sessions de refresc acadèmic, que els permetran, al curs següent, enfrontar-se a la volta al sistema educatiu amb majors possibilitats d’èxit.
El curs JOOP es duu a terme en sessions de 4 hores diàries. A més, per a tutoritzar la reentrada en el sistema educatiu, es realitzaran reunions mensuals del grup amb el seu coach entre setembre i febrer del curs escolar següent.
Una acció JOOP s’estructura en els mòduls següents:
-Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal-1)
-Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal-2)
-Mòdul d’orientació professional (visites a “empreses d’acollida”)
-Mòdul acadèmic: preparació de la prova d’accés a l’FP de Grau Mitjà
-Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.

El programa compta amb el finançament del Fons Social Europeu, que, amb l’Estratègia Europea 2020, ha fixat com a meta la reducció de l’Abandonament Educatiu Precoç, un problema amb enorme incidència a la Comunitat Valenciana, on els nivells són superiors a la taxa mitjana estatal i dels més alts d’Europa.

PRIMERA EDICIÓ
Recordem que Alcoi va tindre durant la primera meitat de l’any passat la seua presa de contacte amb el programa Jove Oportunitat ‘JOOP’. Vuit joves de la nostra ciutat d’entre 16 i 21 anys van completar amb èxit l’itinerari establert pel programa, dels quals dos van decidir reincorporar-se a l’E.S.O, un a l’escola d’adults, i cinc van superar els exàmens de competències clau del SERVEF.
La regidora de Joventut, María Baca, parla d’un resultat «molt satisfactori, ja que tots els participants van avançar d’una manera notòria en la visió del seu món, han aprés a valorar les virtuts alienes i pròpies, així com a tolerar i conéixer els defectes dels altres. En definitiva, a tenir esperança a l’hora de canviar el seu destí».