L’Ajuntament d’Alcoi ha enviat una carta a un total de 1353 persones que l’any passat van rebre les ajudes econòmiques per a famílies en situació de precarietat econòmica per a ajudar en els pagaments de les càrregues, obligacions, serveis i subministraments bàsics de l’habitatge, amb tota la documentació necessària per a poder-les tornar a demanar. S’intenta facilitar així la seua tasca i, a més a més, s’adjunta la documentació per demanar la bonificació de la taxa de brossa per al 2020, ja que aquestes famílies també compleixen els requisits per obtenir-la.

Hui dimecres,15 de maig comença el termini per a presentar la sol·licitud d’ajuda econòmica a les famílies 2019 i la sol·licitud de bonificació de la brossa 2020, que finalitzarà el 15 de juliol. Es podran beneficiar les famílies amb ingressos inferiors a 12.000 euros anuals, que amb aquestes ajudes podran fer front al sosteniment de les càrregues de l’habitatge.

Recordem que l’any passat, es van donar ajudes a 1.353 unitats familiars amb un import total de 105.520 euros, ajudes a les quals hi ha que sumar la bonificació del rebut de la brossa, quantia que també veuen reduïda de les despeses familiars. Cal destacar que tots aquests serveis que es bonifiquen, són bàsics per poder viure en un domicili estable.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, ha explicat: «Cal destacar que des de l’Ajuntament als últims anys hem posat les màximes facilitats perquè les famílies puguen demanar unes ajudes que són molt importants perquè permetre tindre accés a serveis de primera necessitat. Les bonificacions permeten a les famílies que tenen problemes per a l’abonament del rebut de la llum, de l’aigua o del gas, fins i tot, de l’IBI, fer front a aquestes despeses. El Govern Municipal segueix treballant per evitar el desarrelament i per promoure la dignitat de l’habitatge habitual amb els seus serveis mínims».

El termini per a demanar aquestes sol·licituds va del 15 de maig al 15 de juliol de 2019, ampliant com ja s’ha fet, els darrers anys, el termini habitual d’un mes a dos, perquè la gent tinga més temps per poder fer sol·licitar-les i fer-les arribar al Departament de Tributs de l’Ajuntament d’Alcoi.

Les ajudes són:

1. Amb caràcter general els beneficiaris rebran una ajuda de 75 euros anuals.
2. Unitats familiars monoparentals amb fill/s menors de tres anys a càrrec, 100 euros anuals.
3. Unitats familiars amb fill/s menors de tres anys, 90 euros anuals.
4. Unitats familiars amb discapacitats amb minusvalideses iguals o superiors al 65%, 120 euros a l’any.
5. Unitats Familiars amb víctimes per violència de gènere, 120 euros a l’any.
6. Famílies nombroses, 120 euros a l’any.