L’ajuntament d’Alcoi ha tret a licitació el contracte del servei de mediació i intervenció socioeducativa, per a la millora de la convivència en zones vulnerables de la nostra ciutat. El plec de condicions està publicat en el perfil del contractant i les empreses tenen fins al 26 de juny per a presentar els seus projectes. El valor estimat del contracte ascendeix a un total de 71.695,84 euros, per una durada màxima de 2 anys, per la qual cosa el pressupost base de licitació anual és de 35.847,92 euros.

L’objecte del contracte és la prestació del servei d’intervenció socioeducativa i mediació en zones vulnerables d’Alcoi que presenten importants indicadors de vulnerabilitat territorial i certes “bosses” d’exclusió social concentrades en edificis específics, promovent l’organització social i l’autoregulació de les comunitats veïnals.

Està destinat a les zones més vulnerables de la ciutat on se situen els habitatges socials, propietat d’aquesta corporació o de la Generalitat Valenciana, en elles resideix la major part de la població en risc d’exclusió social. És per això que, la diana del projecte seria aquesta població més vulnerable i, de forma indirecta tots els ciutadans del municipi.

L’objecte general d’aquest projecte és promoure la convivència i la resolució de conflictes entre els veïns residents en les zones vulnerables d’Alcoi, reduint els indicadors de risc i desestructuració comunitària mitjançant l’atenció dels conflictes de caràcter veïnal i comunitari, o del veïnat amb l’administració. També hauran d’oferir informació i orientació a la ciutadania sobre el servei, fases i abast de les intervencions. Una altra de les seues missions serà escoltar a la ciutadania i a les parts del conflicte i orientació sobre el motiu i abast de la intervenció, així com realitzar un seguiment de les comunitats veïnals en què s’intervé, registrant totes i cadascuna de les actuacions realitzades, dinamitzar les comunitats, facilitant la generació de sinergies que augmenten les seues capacitats d’autoorganització, funcionament i resolució de conflictes de manera autònoma.

“Des del departament d’Habitatge considerem essencial poder treballar la convivència en general però sobretot amb aquells sectors de la població més vulnerables de manera que es puga evitar i pal·liar els riscos d’exclusió social i sobretot millorar la integració i participació en els barris en els quals conviuen”, ha explicat la regidora d’Habitatge, María Baca.

La regidora conclou afirmant que “aquest projecte està pensat sobretot per a evitar els estigmes socials creats moltes vegades i donar eines a la ciutadania en la resolució de conflictes, capacitats d’autonomia, i autoorganització entre altres, sobretot per a millorar la convivència en les zones puntuals i de major conflicte a la ciutat”.