La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat obri el termini per a les sol·licituds, tant d’alta com de renovació, per als usuaris del Servei de Transport Universitari (STU) el dia 1 de juliol. Tots els estudiants, empadronats en els municipis de la Mancomunitat, matriculats en centres d’educació reglada (universitat, EOI, conservatoris, instituts….) poden sol·licitar la seua targeta de transport i utilitzar la línia directa entre Muro, Cocentaina, Alcoi i la Universitat d’Alacant a un preu reduït.

L’alta com a usuari de l’STU o la seua renovació es poden sol·licitar en els departaments de joventut d’Alcoi, Cocentaina i Muro, presentant la documentació requerida per a cadascun dels casos. Tota la informació detallada es troba publicada a la pàgina web de la Mancomunitat https://lamancomunitat.org/transport-universitari-stu/ . Els usuaris vigents que no presenten la documentació per a la renovació de la seua targeta abans del 31 d’octubre seran donats de baixa.

El transport universitari, operat per Vectalia, permet que els estudiants dels municipis mancomunats disposen d’una comunicació funcional i econòmica des de Muro, Cocentaina i Alcoi per a arribar als centres educatius d’Alacant. Els usuaris, a més de comptar amb autobusos dedicats, poden fer ús de la línia regular que uneix Alcoi amb Alacant al mateix preu reduït.