Les dades de la Liquidació de l’exercici 2018 tornen a donar un balanç positiu respecte a la reducció del deute per part de l’Ajuntament d’Alcoi. Aquesta xifra és la més baixa des de fa més de 20 anys, essent en total, 21.791.218,41 euros, 369 euros per habitant, el que suposa un 43,69% del total del pressupost. En canvi, en 2010, el deute era d’un total de 37.949 milions d’euros, el que representava, 618 euros per habitants i un percentatge del 109% del total del pressupost municipal.

Després de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda sobre el deute dels ajuntaments, una vegada tancat l’exercici de 2018, aquestes tornen a ser positives, ja que Alcoi ha reduït, de nou, el seu deute municipal situant aquesta xifra en la més baixa de les dues últimes dècades.

No obstant això, les dades del Ministeri no coincideixen amb les realitzades en la liquidació d’Intervenció. El desfasament no impedeix que les dades siguen positives, ja que la xifra del Ministeri, 22.261.000 euros, també suposa una important reducció del deute respecte a l’any passat. L’Ajuntament, per la seua banda, ja ha sol·licitat al Ministeri que es faça efectiva l’oportuna correcció.
D’altra banda, si tenim en compte l’endeutament per habitant, en 2010 era de 618 euros per persona, havent-se reduït a més de la meitat, i situant-se ara en 369 euros per habitants enfront dels 490 euros per habitant que es dóna com a mitjana estatal.

L’edil delegada d’Hisenda, Vanessa Moltó, destaca que «un pressupost es nodreix de tributs, transferències d’altres administracions i préstecs i el recomanable és finançar les inversions productives amb préstecs, ja que si es finançaren amb ingressos corrents, seria a costa de recursos que tenim per als serveis bàsics de la ciutadania. Hem de donar resposta a les necessitats de les veïnes i els veïns però cuidant la gestió econòmica, això és el que, les últimes dues legislatures, ha fet aquest govern».
Moltó també afegeix: «Endeutar-se no és dolent, el que és dolent és endeutar-se massa, i aquest govern ha trobat l’equilibri reduint el seu deute sense deixar d’apostar per les inversions importants per aquesta ciutat. Seguirem amb aquesta línia de gestió, una política a la qual els alcoians han donat suport en les urnes de manera contundent».