Un instrument que té com a objectius dissenyar i avaluar la política d’habitatge. Diagnosticar i realitzar el seguiment de la situació habitacional de les persones i dels recursos habitacionals d’Alcoi a través de l’elaboració d’una sèrie d’indicadors. I facilitar, la màxima eficàcia i eficiència en política d’habitatge.

El portaveu de Podem a l’Ajuntament d’Alcoi, Cristian Santiago, afirma que «En Podem volem posar la vida al centre de les polítiques públiques. Per això, proposem la creació d’un instrument, que entenem, facilita la transferència i l’accés a la informació en matèria d’habitatge a la nostra ciutat. I permet un seguiment constant de la funció social de la mateixa.»

Al mateix temps afirma que «amb la creació de l’Observatori de l’Habitatge garantim la participació, l’impuls i la planificació estratègica de les polítiques públiques. I la coordinació i cooperació entre l’Ajuntament i el nou Govern del Botànic».