El Grup Municipal Guanyar Alcoi va demanar en comissió informativa que els autobusos que circulen en horari nocturn incorporen la possibilitat d’efectuar parades a demanda de les usuàries que així ho sol·liciten, per evitar possibles casos d’assetjament sexual i incrementar la seguretat.

La portaveu de Guanyar Alcoi, Sandra Obiol, explica que “per a l’administració local és important atendre les necessitats de les persones, i en aquest sentit és essencial mirar la ciutat amb ulls de totes i tots. Per tant, també, amb ulls de les dones. Així, hem d’entendre que, amb ulls de dones, hi ha llocs i situacions en què les dones se senten molt insegures, i hi ha mesures simples i senzilles que poden contribuir a eliminar aquestes situacions d’inseguretat”. En aquest sentit, Obiol apunta que “a moltes ciutats ja s’ha posat en marxa aquesta mesura, incorporant parades a demanda de les usuàries que així ho sol·liciten. I per això demanem que també es puga incorporar al servei de transport urbà i també interurbà d’Alcoi”.

La pròpia Obiol s’ha congratulat de que el Govern haja manifestat en comissió informativa que tindrà en compte la mesura, “i esperem que no tarde a portar-se a efecte perquè suposarà una millora per al servei i, especialment, per a la vida de les dones”.