Durant el ple municipal d’ahir, es va aprovar el Pla Econòmic-Financer que l’Ajuntament d’Alcoi està obligat a presentar perquè en la liquidació del pressupost es va incomplir la regla de despesa en 400.000 euros, una regla que ve marcada per una llei estatal, la 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, aprovada pel Govern de Rajoy. “La regla marca un màxim de despesa sense tenir en compte les necessitats d’inversió o les circumstàncies sobrevingudes, fet que limita la capacitat de creixement dels municipis”, critiquen des del PSOE.

“El pla econòmic financer és obligatori, i suposa que l’Ajuntament d’Alcoi haja de bloquejar un milió d’euros de despesa corrent per a complir amb la regla de despesa que és obligatòria per als municipis”, lamenten. El pla es va aprovar amb els vots a favor del PSOE, el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció de la resta de grups. La llei de Racionalització obliga a les entitats a pagar a les entitats bancàries abans de poder utilitzar aquests diners per a realitzar obres o serveis necessaris a la ciutat. La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, destaca la injustícia d’haver de portar endavant aquest ajust: «Tots sabem que aquesta llei és molt injusta, sobretot, per Ajuntaments com el d’Alcoi que hem fet bé les coses: hem sanejat les nostres arques, tenim resultats amb superàvit i l’endeutament històricament més baix però, no tenim més remei que complir amb la legalitat».

Moltó també contesta a les acusacions de falta de previsió en el pressupost: «La imprevisió més gran que han tingut els pressupostos d’Alcoi han sigut les sentències judicials per culpa dels desastrosos projectes urbanístics del Partit Popular. No podem oblidar que el pla d’ajust del 2017 va estar condicionat per la sentència del Bulevard i el del 2018, per la sentència judicial de Serelles». I L’edil també posa en evidència les contradiccions del PP d’Alcoi: «També és surrealista que el PP vote en contra de l’ajust quan aquesta llei la van aprovar ells. La resta de grups per responsabilitat es van abstenir, i ells voten en contra sense aportar tampoc cap proposta tècnica de millora del pla. No sembla que siguen eixa oposició responsable que volen fer-nos creure que han vingut a exercir sinó més bé, una oposició amb contradiccions constants que vota en contra del mateix Partit Popular».

I afegeix: «D’un costat ens demanen que fem coses, inversions, manteniment… però per altre, la llei que va aprovar el PP a Madrid ens diu que la despesa siga menor, com ho fem? Perquè sense que es flexibilitze aquesta norma per als ajuntament que fem una bona gestió econòmica, serà complicat portar endavant determinats projectes. No obstant això, el govern d’Alcoi continuarà amb la seua bona gestió econòmica sense renunciar a seguir fent pressupostos que puguen donar resposta al major nombre possible de les necessitats de la nostra ciutat».