El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana condemna a l’Ajuntament d’Alcoi a pagar una indemnització de 513.534 euros més interessos al propietari d’un edifici afectat per la reparcel·lació de la UE 2 sector I «Vila i Raval Vell» del casc històric d’Alcoi, que va ser anul·lat per sentència firme al considerar contrari a llei. Es tracta, una vegada més, d’un procés que va executar el PP en la seua etapa de govern municipal i, «com passa amb altres projectes, 14 anys després seguim patint les conseqüències de la seua nefasta gestió. Una vegada més, els alcoians hem de pagar la nefasta gestió del PP», remarca la regidora d’Urbanisme, Lorena Zamorano, qui assenyala que «han passat dues legislatures des que vam accedir al govern i continuem trobant-nos amb hipoteques de l’etapa del PP. Per on passa el PP no torna a créixer l’herba».

El llarg procediment seguit en aquesta causa s’inicia en 2005, quan el propietari d’un immoble situat a la zona delimitada pel Pla d’Urbanització de la Vila i Raval Vell del centre històric es veu privat del seu immoble, i sol·licita del jutjat que s’anul·le el citat Projecte d’urbanització i el consegüent de reparcel·lació que van ser aprovats pel govern del PP amb un gran nombre d’al·legacions en contra de col·lectius veïnals, entitats i propietaris de sòl.

La sentència que anul·la la urbanització i la reparcel·lació efectuada ve a dir que la justificació per part de l’Ajuntament per modificar el Pla Especial aprovat era insuficient donada la modificació substancial que es va dur a terme, i que no es va actuar per una més justa distribució de beneficis i càrregues urbanístiques, sinó que es pretenia compensar el fet que hi hagués una gran absència d’atractiu per al possible mercat immobiliari.

Si bé els instruments urbanístics relatius a la urbanització van ser anul·lats, no es va poder complir la sentència per què l’Ajuntament ja havia procedit a adjudicar i desenvolupar la reparcel·lació i reurbanització, el que va comportar que el propietari sol·licitara indemnització per la demolició del seu immoble. No va haver-hi acord i ara el recurs d’apel·lació ha fixat la indemnització a favor seu en 513.534 euros més interessos des que va ser privat de l’immoble, que podrien ascendir vora els 300.000 euros més.

La regidora d’Urbanisme, Lorena Zamorano, lamenta «que el poble d’Alcoi haja de tornar a assumir el pagament d’una altra desfeta del Partit Popular i que per fer front tinguem que paralitzar algun projecte que tenim en marxa. També crida l’atenció, mirant enrere, la desmemòria i el cinisme del portaveu municipal del PP, Quique Ruiz, donant lliçons en relació a l’execució del pont de Serelles, en una urbanització, per cert, amb moltes irregularitats urbanístiques per voler primar interessos especulatius per damunt dels ambientals i paisatgístics».

La regidora també recorda al portaveu Quique Ruiz, que va votar en contra del Pla d’Ajust, que «una volta més es demostra per culpa de qui s’ha d’ajustar el cinturó el poble d’Alcoi, i no és precisament per la gestió econòmica del govern de Toni Francés, sinó del seu PP i de regidors com Fernando Pastor que de cap manera són història, i que continuen molt presents dirigint la política del Partit Popular. El portaveu municipal del PP ens va acusar de falta de planificació pressupostària, quan la realitat és que resulta molt difícil planificar quan 14 anys després les actuacions dels populars continuen costant als alcoians centenars de milers d’euros».