Aquest programa realitza intervencions amb alumnes derivats de manera preventiva, també treballa en el cas d’alumnes que estan expedientats per sanció disciplinaria així com els afectats per absentisme i amb dificultats per a adaptar-se al centre escolar.
La iniciativa municipal que es realitza, conjuntament, amb els centres educatius de la ciutat ajuda els xavals a no abandonar els estudis. Ha tingut lloc de 9 a 13 hores de dilluns a dijous en el Centre Cervantes Jove, CCJ, en una aula habilitada, treballant sempre amb coordinació amb el centre escolar.
Cal ressaltar que l’any passat es va introduir l’aula Viatgera, que es va proposar en els centres educatius, per a treballar de manera preventiva amb alumnes de Primària i amb un treball directament en el centre i grupal. Aquest treball preventiu ha donat els seus fruits perquè enguany ha disminuït el nombre d’alumnes en període d’expulsió. És important assenyalar que hi ha hagut un gran augment de centres en aquesta aula viatgera, perquè s’han doblegat els esforços en la prevenció.
El personal que ha estat treballant en aquest projecte són una psicòloga que ha actuat com a coordinadora del recurs, una mestra en pedagogia terapèutica que ha coordinat les aules i , dos educadors.
L’objectiu principal és prevenir el fracàs escolar i donar pautes d’actuació, oferint a aquests alumnes un espai de suport i escolta activa en el qual puguen trencar les seues barreres emocionals. L’aula PI pretén cobrir el buit pedagògic que produeix l’expulsió i l’absentisme. El projecte també permet recuperar l’hàbit d’assistència regular de l’alumne a l’escola. A més, intenta superar les dificultats que envolten a l’alumne per a estar més integrat en l’àmbit educatiu i en la vida, proporcionant als alumnes i a les seues famílies estratègies personals per a la resolució de conflictes.
Per a complir aquests objectius, les aules de convivència desenvolupen activitats acadèmiques de reflexió i de modificació de conducta amb intervencions grupals i individuals. També tracten aspectes socioemocionals que provoquen certs comportaments potenciant el sentit de la responsabilitat, reconeixement de fets i actituds i les seues conseqüències. Finalment, realitzen activitats que desenvolupen les habilitats socials de resolució de conflictes i d’expectatives de futur.
Enguany després de l’èxit de la passada edició s’ha repetit com en un recurs de Teràpia assistida amb animals. També s’ha realitzat suport i intervenció psicopedagògica a través d’activitats per a millorar la intel·ligència emocional i l’afectivitat. També han fet eixides per l’entorn i visites externes.
Han fet treball individual i en grup, i també s’ha treballat amb la família. Tot un treball de la mà la família, Serveis Socials, centre escolar i el departament d’Educació.
Un total de 14 alumnes de 8 centres educatius diferents ha participat en la cinquena edició de l’aula PI (Programa d’Integració) a Alcoi. Enguany el 78,6 dels alumnes participants eren de 1r d’ESO i el 21,4% de 2n, tenint la majoria 14 o 15 anys.
El regidor d’Educació, Alberto Belda explica: «és molt important treballar la prevenció, en aquest cas en els joves que tenen problemes d’habilitats socials i que en una aula presenten problemes de conducta, que amb el temps es desmotiven i presenten dificultats d’aprenentatge a llarg termini. Aquestes aules tenen l’objectiu principal de reincorporar-los al sistema educatiu i motivar-los». Belda, també ha informat que «es tracta als joves en períodes d’expulsió dels seus centres, perquè aqueix període siga més fructífer i no es desvinculen en l’àmbit acadèmic, a més, s’estudia cada cas en particular: el jove, el seu entorn i la seua família, observant el perquè del seu comportament».
Alberto Belda també ha destacat que «aquest és un programa d’integració pioner que ha despertat molt d’interés en altres municipis. Alcoi és una ciutat capital i de referència, en aquest cas, en l’educació».