El Conservatori Elemental de Música i Dansa Juan Cantó d’Alcoi continua millorant les seues instal·lacions. En concret, les millores que es realitzaran durant el mes d’agost i principis del mes de setembre tenen un import total de prop de 9.000 euros.
Estracta de reparacions en plaques de marbre, peces del sòl deteriorades, reparacions en parets i en sostres afectats per filtracions d’aigua. També es pintarà el vestuari, l’aula polivalent, els despatxos, la sala de reunions, les aules i les humitats. No obstant això, en tractar-se d’un edifici protegit, hi ha algunes parets en les quals no es pot actuar. En l’apartat de fusteria es canviarà alguna porta, s’instal·laran mòduls d’emmagatzemament i mobles. També s’actuarà en la reparació de barres de ballet i en els sostres.
D’altra banda, també cal destacar que, durant aquest any, ja s’han realitzat inversions com la insonorització d’una de les aules de música i dansa per a reduir el soroll I la segona part de la compra d’instruments que permeten que l’aula de percussió puga estar en l’edifici.
«Totes aquestes millores se sumen a moltes altres i demostren que hi ha una aposta ferma i decidida del govern de la nostra ciutat per enfortir i potenciar el nostre Conservatori com una oferta educativa de dansa i musical d’alt nivell, referent a les nostres comarques», declara l’edil d’Educació, Alberto Belda. I afegeix: «Amb el suport de la direcció del centre, estem lluitant per convertir el Conservatori en un centre de referència, cada vegada més consolidat des que va començar en 1961».
Amb aquestes millores, l’Ajuntament va realitzant un manteniment constant dels edificis educatius municipals perquè les diferents comunitats educatives compten amb les millors condicions. Cal destacar també que en el cas del Conservatori Municipal, les dues últimes legislatures, des de l’Ajuntament s’ha treballat constantment per millorar el centre, ampliant les seues especialitats, creant noves borses d’ocupació per a diferents disciplines, comptant amb els alumnes del Conservatori per a múltiples activitats lúdiques, millorant la zona exterior o creant un campus de dansa, entre altres iniciatives. Pel que respecta al Conservatori de Música, en aquesta última legislatura, el centre ha vist com la matrícula d’alumnes superava les 200 persones.