La Direcció General de Cultura i Patrimoni ha acordat la concessió de subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana, concedint un total de 9.010,97 euros a l’ajuntament d’Alcoi.

“Cal ressaltar el treball de digilització que s’està duent a terme en l’arxiu municipal, i el gran èxit que està sent BIVIA, la biblioteca virtual que vam crear ara fa dos anys i que ja supera les visites de les biblioteques presencials”, explica l’edil de Cultura, Raül Llopis.

La Biblioteca Virtual d’Alcoi (BIVIA) ha tingut en el que va d’any més de 700.000 consultes. És un projecte de difusió digital del patrimoni documental de la ciutat d’Alcoi, impulsat per la Xarxa de Biblioteques Municipals i l’Arxiu Municipal d’Alcoi. En BIVIA es poden trobar col·leccions digitalitzades procedents de fons municipals, així com altres fons pertanyents a entitats col·laboradores en el projecte.
La principal finalitat de BIVIA és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni documental alcoià seguint uns objectius: impulsar la digitalització del patrimoni documental local, fer visibles unes col·leccions que, en la majoria dels casos, únicament poden consultar-se a la pròpia ciutat, i facilitar els instruments per a la seua preservació digital. BIVIA està oberta a la col·laboració amb altres entitats, biblioteques, arxius i autors que desitgen difondre les seues col·leccions digitalitzades relacionades amb Alcoi.

Des de la pàgina principal de BIVIA es pot realitzar una cerca simple o avançada per qualsevol terme de cerca. Des de l’apartat ”Quadre” s’accedeix al Quadre de classificació, que pot ser útil per a fer consultar per sèries documentals. En la pàgina principal, s’ofereix també una finestra de col·leccions. Per conéixer totes les seues possibilitat aquets enllaç.