«Al proper ple de setembre Compromís proposarà revisar l’exempció de l’IBI dels immobles a les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes de la nostra ciutat» ha declarat la regidora de Compromís Elisa Guillem.

Diferents ajuntaments del país, com el de València, han començat a girar els primers rebuts de l’esmentat tribut a les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes amb immobles que desenvolupen activitats econòmiques amb ànim de lucre i que a més a més representen una competència amb altres entitats. En paraules de la regidora Guillem «no sembla just que immobles on es genera una activitat econòmica amb beneficis, existisca una excepció d’impostos, tals com l’IBI o l’ICIO entre d’altres, al que estan subjectes la resta d’entitats o empreses amb la mateixa activitat econòmica»

Així doncs al ple demanaran que es realitze un cens dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a nom de les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes. Aquest seria el primer pas per a poder analitzar els immobles en què es desenvolupen activitats econòmiques i estudiar la idoneïtat en cada cas d’eliminar les exempcions de l’Impost de Béns Immobles i/o d’altres.

I com últim pas es vol que a partir de l’any 2020 l’Ajuntament d’Alcoi es comprometa a eliminar les exempcions fiscals als immobles on es desenvolupen activitats econòmiques per part de les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes actualment.

«A Compromís tenim clar que aquestes excepcions als impostos en immobles de les diferents confessions religioses, entitats afins i altres entitats, que generen activitat econòmica, repercuteixen en tots els alcoians, ja que l’ajuntament recapta menys diners i per tant, disposa de menys pressupost per a fer polítiques municipals. Cal recordar que a més els ciutadans d’Alcoi hem de fer front any rere any a un dels IBI més alts del País Valencià», conclouen.