El Partit Popular d’Alcoi reclama al Govern local, del PSOE, que amplie la informació a les associacions de veïns de la ciutat sobre l’execució d’obres que afecten els seus respectius barris. El portaveu del PP, Quique Ruiz, diu que en els últims mesos ha rebut queixes de les entitats sobre la falta de dades per part de l’Ajuntament. El cas més significatiu, assenyala el regidor, és el del nou carril bici entre el poliesportiu i la Zona Nord.

El PP defensa que les associacions de veïns “són un instrument bàsic per a la participació dels ciutadans en la gestió de la ciutat”. Per aquest motiu considera que oferir a aquestes entitats tota la informació sobre els projectes municipals és “crucial” perquè puguen traslladar als veïns qüestions bàsiques com la durada de les obres, les alternatives de trànsit o d’aparcament en les zones afectades pels treballs. La petició la traslladarà el PP al pròxim Ple a través d’un prec.

Ruiz apunta que, en el cas del nou carril bici, associacions de veïns com la de Santa Rosa “no han rebut la informació malgrat que té repercussions directes en el barri”. Amb la conseqüència, diuen, de que les associacions de veïns no han pogut donar resposta als dubtes dels ciutadans. El regidor considera que “amb una mínima voluntat per part del Govern les associacions tornarien a ser un canal de comunicació directa amb els veïns”.

El regidor sosté que “el fet que les associacions de veïns puguen informar directament els ciutadans és una forma de potenciar el seu funcionament, reforçar a les persones que de forma altruista treballen en elles i a contribuir al fet que els veïns tinguen en aquestes entitats un referent a l’hora de resoldre queixes, dubtes i problemes”.