El Partit Popular ha votat en contra del Compte General de 2018, aprovada amb els vots del Govern local, del PSOE, en el Ple celebrat aquest divendres. El portaveu del PP, Quique Ruiz, ha argumentat el vot contrari en el “baix nivell d’execució del pressupost”. Segons el document, el Govern només va executar el 70% dels comptes, una xifra que descendeix fins al 25,5% en el cas de les inversions reals.
Ruiz ha exposat que, “des del punt de vista de la gestió política”, el PP “no pot avalar el balanç que presenta el Govern”. El regidor ha detallat que les xifres d’execució són “molt baixes”, especialment si es comparen amb les d’altres ajuntaments. “Som conscients de les limitacions normatives i de la necessitat de complir amb la regla de despesa, però si atenem les xifres d’altres ajuntaments, amb nivells d’execució de el 80 i el 95%, podem concloure que el principal problema és la gestió que desenvolupa el Govern”.

El portaveu, després de destacar el treball del departament d’Intervenció en l’elaboració del Compte General, ha detallat que el vot en contra del PP “representa una petició al Govern perquè siga rigorós en l’elaboració i en el compliment del pressupost”. Ruiz ha precisat que dels 17,1 milions d’euros sense executar del capítol d’inversions figuren projectes pendents des de l’any 2013. “Afrontem la tercera legislatura del PSOE amb iniciatives que segueixen en l’aire des dels seus primers anys de govern”, ha dit.

Les inversions reals recollides en el pressupost de 2018 ascendien a 23 milions d’euros. Al tancament de l’exercici només hi havia obligacions de pagament per un import de 5,8 milions, el 25,5% del total. La reduïda despesa en inversions en 2018 va compensar la caiguda d’ingressos per a tancar l’exercici amb un superàvit d’1.155.619 euros.