Alcoi torna a estar present en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a rebre una subvenció prevista per a la contractació d’una agent d’igualtat i dues tècniques en promoció d’Igualtat. La subvenció serà de 75.400 euros.

Recordem que en 2018 es va crear una borsa de tècniques en promoció d’igualtat de gènere amb la finalitat de promoure i integrar la igualtat en les polítiques municipals i de prestar assessorament especialitzat a dones.

L’ajuntament va optar a aquest projecte ja l’any passat el que li va permetre fer aquestes contractacions.
Les dues tècniques en promoció d’Igualtat, per una banda estan donant suport al servei de Teleassistència i a la coordinació de diferents cursos que s’ofereixen des de l’Àrea d’Igualtat com els tallers impartits en el mes de juliol i agost de defensa personal i d’alfabetització digital per a dones.

Per altra banda, les tècniques estan desenvolupant tallers per a dur a terme en les escoles i instituts d’Alcoi i amb l’objectiu de sensibilitzat en matèria d’Igualtat entre dones i homes i en prevenció de la violència de gènere. També des de l’Àrea d’Igualtat han realitzat coordinacions amb Educació i Serveis Socials, han consensuat el disseny de tallers interdisciplinaris per intervenir amb col·lectius específics i han fet la introducció de la perspectiva de gènere dins de l’administració local, així com en les actuacions que es realitzen.

La regidora d’Igualtat, Aranza de Gracia destaca «és molt important aquest increment de personal, que ja vam fer l’any passat i demostra la implicació del nostre govern amb la Igualtat de Gènere. Açò permet desenvolupar una tasca molt necessària i fonamental com és treballar per la igualtat en tots els ambients i la coeducació».