L’ajuntament d’Alcoi ha aprovat en un ple extraordinari la sol·licitud d’adhesió al fons d’impuls econòmic (F.I.E.) 2020 per a cobertura d’execució sentencies que pogueren esdevenir fermes i compromís de dotació d’un fons de contingència. La mesura ha comptat amb els vots favorables de PSOE i PP i l’abstenció de la resta de grups.

El Ministeri va crear el Fons d’Impuls Econòmic per a ajudar els ajuntaments en cas d’haver de sufragar el pagament de sentències fermes desfavorables. Per a poder accedir, els consistoris han de realitzar la sol·licitud que necessita l’acord plenari per a aprovar en els pròxims pressupostos un fons de contingència dotat amb l’1% de la despesa corrent no financera.

La mesura ha sigut presa de forma preventiva perquè l’única manera que tenen els ajuntaments d’aconseguir finançament per a sufragar la despesa corrent com el cas d’una sentència desfavorable és aquest fons atés que els préstecs ordinaris només permeten finançar inversions.

Aquesta sol·licitud no implica l’adhesió a aquest fons, ja que aquesta s’hauria de formalitzar en la primera meitat del pròxim any, en el cas que algun dels procediments oberts poguera esdevenir en sentència ferma desfavorable.

“Hem realitzat aquesta sol·licitud de manera preventiva, ja que en aquests moments hi ha diversos procediments oberts sense sentència ferma condemnatòria, i únicament ho subscriurem si hi ha alguna sentència condemnatòria ferma”, explica la regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, “d’aquesta manera podrem continuar executant el pressupost i portar avant les inversions necessàries per a mantenir i millorar la nostra ciutat”.