Dins dels acltes de la III Setmana Modernista d’Alcoi, ahir es va inaugurar una exposició al voltant de la figura de Donya Amalia, situada al carrer Ambaixador Irles.
Els curadors de l’exposició, els historiadors, professors i membres del CAEHA, Àngel Beneito i Paco Blay, van realitzar una conferència introductòria sobre el personatge i la seua obra educativa i assistencial.

El personatge

Amalia Garcia Miralles, va nàixer a Alcoi el 5 de gener de 1860, al carrer de Sant Gregori número 12. Els seus pares foren José García Francés, de professió fuster, i María Miralles. Als 26 anys es va casar amb l’escultor José Carbonell Vilaplana. El matrimoni va tenir vuit fills dels quals només cinc arribaren a edat adulta.

Donya Amalia era mestra titulada, fet si no excepcional sí rellevant en la seua època. Donava classes nocturnes a la part alta de l’església de Sant Agustí per a xiques que “estaven en amo”, a les quals ensenyava a llegir i escriure, cosir, brodar… en allò que era el “Patronato de las Obreras del Sagrado Corazón de Jesús”, fundat juntament amb José Boronat Payá, el capellà del Sant Sepulcre.

També va fundar el “Patronat Dominical de la Purísima” o “Colegio de Señoritas de la Purísima”, on els diumenges a la vesprada les joves obreres rebien formació religiosa. Per malaltia del marit va haver d’obrir a sa casa una escola de primera ensenyança.

A instàncies de mossèn Rafael Monllor va organitzar i dirigir una escola normalista, on ajudava les futures mestres a preparar l’examen de Magisteri que feien a Múrcia. Algunes d’elles, com Elvira i Rosa Peidro Lavirgen, es van ocupar de l’escoleta de Primera Ensenyança i també del “Patronato de la Purísima”.

Anualment organitzava una romeria a la Font Roja per a les xiques del Patronat, que se celebrava el diumenge més pròxim al seu sant, el 10 de juliol. En una d’aquestes va coincidir amb Joaquín Rovira Merita, baró de la Uixola, que es va convertir en un benefactor de la tasca social de Donya Amalia.

Donya Amalia va ser, així mateix, membre activa de la comunitat educativa, ja que va formar part en 1918 de la “Junta de Primera Enseñanza” i, almenys entre 1928 i 1932, de la “Junta Local de Protección a la Infancia”.