La Cámara de Comercio de España ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Alcoi, cofinançada amb Fons Feder de la Unió Europea, de més de 21.000 euros per al projecte d’Acció Comercial en el Centre d’Alcoi sobre aparcaments intel·ligents. L’ajuda proposada per l’organisme estatal, i a la que Alcoi ha pogut accedir, anava dirigida a projectes singulars de revitalització de zones comercials d’actuació prioritària.
L’actuació municipal per crear tres aparcaments intel·ligents en la zona de les Maçanes, Sant Miquel i Verge Maria, ha estat premiada, segons la resolució d’aquest organisme estatal pels següents motius: La proposta té un alt grau d’innovació i caràcter demostratiu; té un impacte directe sobre el centre històric amb destacable presència d’activitat comercial minorista i perquè el projecte suposarà una millora de la qualitat ambiental i la reducció del trànsit rodat buscant aparcament.

Vanessa Moltó, regidora de comerç, destaca l’actuació: «Cámara España ens ha concedit una ajuda, cofinançada amb Fons Feder de la Unió Europea, per al projecte de pàrquings intel·ligent, destacant la innovació i l’aposta d’aquesta actuació per a la revitalització comercial del nostre centre. Aquesta ajuda demostra la innovació i el treball que estem realitzant en l’àmbit de la Smart City aplicada al comerç, i ens impulsa a seguir treballant, conjuntament amb les ajudes comercials que també tenim obertes, per a la implantació de comerços a les zones prioritàries del centre, demostrant l’aposta d’aquest govern per al centre i la seua revitalització comercial».

Cal recordar que l’Ajuntament d’Alcoi va posar en marxa, en maig d’aquest any, tres aparcaments intel·ligents a través de la instal·lació d’un sistema de sensors connectats a la plataforma Cloud que controlen les places lliures i les utilitzades en temps real. Un panell informatiu ofereix tota la informació que els usuaris poden visualitzar a l’entrada en l’àrea del centre històric per a conéixer l’existència o no d’estacionament en les zones i dirigir-se a aquella que té places lliures. L’actuació està dins del Pla Director Smart City de la ciutat d’Alcoi, suposant en aquesta ocasió, tant la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com la revitalització del centre històric amb zones comercials.