Corria l’any 1914 i Alcoi era una ciutat de progrés industrial imparable que es concertava en una generació de riquesa molt important que, com sol ocórrer, repercutia només en una élits, que gaudien d’un nivell de vida molt diferent al de les famílies treballadores.

Mentre els obrers i obreres filaven jornades eternes de 14 hores, els rics industrials emplenaven el seu temps lliure amb aficions dispars, com les arts, i fins i tot l’esport -sols es homes-.

Així la premsa de l’època es feia ressò de l’organització d’una carrera pedestre pels carrers de la nostra ciutat. Hui, 105 anys després, i dins dels actes de la III Fira Modernista d’Alcoi, els clubs d’atletisme de la nostra ciutat s’han unit per a recrear aquella prova.