El Partit Popular sol·licitarà en el pròxim ple que quan s’hagen de realitzar grafitis en façanes, els promotors reunisquen tots els informes tècnics igual que en les reformes de façana de qualsevol edifici.
“Si per a pintar qualsevol façana s’han de demanar informes, per a realitzar un grafiti en un edifici s’ha de fer el mateix, màxim quan parlem de Centre Històric” ha explicat la regidora popular Amalia Payá.
L’any passat ja es va realitzar un grafiti en la façana lateral de l’edifici situat al carrer Enginyer Colomina Raduán número 6. Un mural englobat dins de la mostra d’Art Urbà i que mancava d’informe del departament d’arquitectura, i fins i tot de la respectiva llicència d’obra major, un tràmit que s’aprova per Junta de Govern Local i que no es va fer.
La regidora popular apunta que “a qualsevol persona que haja de fer una façana en obra nova, rehabilitar-la, reformar-la o decorar-la, sempre se li exigeix sol·licitar autorització al departament d’Arquitectura de l’Ajuntament d’Alcoi, una norma que el Govern Municipal no s’aplica”
Des d’Arquitectura s’ha d’emetre informe sobre la viabilitat estètica i funcional del projecte que es presenta, atesa la legislació vigent, com per exemple el Pla General d’Ordenació Urbana entre altres.
Amalia Payá espera que “en una façana emblemàtica com és la del Cinema Goya, sobre la qual ja han parlat i valorat diferents experts, s’emeten tots els informes corresponents i no es faça una actuació que podem lamentar”.