El portaveu Màrius Ivorra comenta «cada 10 anys es dona la possibilitat d’actualitzar els valors del cadastre i en 2020 tenim l’oportunitat de fer-lo més just, equiparant els valors al preu real actual. Cal recordar que a la nostra ciutat els preus de l’habitatge estan estancats o inclús han caigut a diferents zones, des de la revisió ara fa 20 anys».

Per a Compromís, una qüestió important és fer un estudi de mercat (ponència de valors) dels preus de les urbanitzacions, ja que l’any 99 data en la que es van fixar els criteris de valoració es va fer fixant-les amb un preu estimatiu i entenem a més a més que és necessària una revisió per a totes les zones (polígons) de la ciutat.

L’any 2010 es va realitzar una petita actualització d’uns pocs sectors en expansió, encara que tampoc es va realitzar aquest estudi de mercat. «Creiem que és el moment de realitzar aquest estudi de valors per poder ajustar l’IBI a la realitat» comenta Ivorra.

«A Compromís pensem que hem d’aprofitar l’oportunitat que tenim l’any 2020 per poder realitzar els estudis necessaris per a tindre un cadastre actualitzat i un IBI més just per als ciutadans, i sobretot amb un tipus impositiu més baix», insisteix.

Compromís demanarà al pròxim ple d’octubre la revisió del cadastre de la ciutat, amb la finalitat d’actualitzar els valors de referència que estan fixats fa 20 anys.