En la vesprada del dijous va tindre lloc l’Assemblea del Centre d’Esports en la qual es va triar la composició de la Comissió Esportiva, fet que té lloc cada quatre anys coincidint amb el canvi de corporació municipal.
Recordem que la dissolució de l’Organisme Autònom Municipal ‘Centre d’Esports d’Alcoi’, produït el desembre de 2007, com a forma de gestió de serveis per a la promoció de l’educació física i activitat esportiva, per a l’administració, conservació i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, així com per a la promoció, organització i programació de competicions i esdeveniments esportius, va fer necessari que s’haguera de continuar mantenint i potenciant el protagonisme i la participació dels clubs i entitats esportives locals en la vida pública en aquest important sector d’activitat municipal. Per tot això l’Ajuntament d’Alcoi, va considerar necessari la creació d’una Assemblea General i una Comissió Esportiva per a assegurar la participació democràtica, la solidaritat social i el progrés en l’àmbit de l’esport local, fet que es va produir en 2008, i que s’ha anat mantenint en les legislatures posteriors fins a maig de 2019.

En l’assemblea es va informar que es vol avançar i fer un pas més, constituint el Consell Local ‘Centre d’Esports d’Alcoi’, òrgan municipal constituït per al desenvolupament i aplicació d’una política esportiva participativa a partir de la relació de diferents agents i col·lectius esportius de la ciutat. Aquest òrgan s’instaurarà seguint la legislació vigent en l’àmbit estatal i autonòmic i en l’àmbit local, se sustenta en el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi.

El Regidor d’Esports, Miguel Juan Reig, va explicar que per a la creació d’aquest Consell s’enviarà l’esborrany el reglament a tots els membres de l’Assemblea perquè puguen fer les seues aportacions. Després de dos mesos, s’enviarà el nou document amb les modificacions i es convocarà una assemblea per a la seua aprovació. L’acceptació definitiva haurà de realitzar-la el Ple Municipal.
El Consell Local ‘Centre d’Esports d’Alcoi’ estarà format per l’Assemblea General i la Comissió Esportiva.

L’Assemblea general està presidida pel Regidor Delegat d’Esports, l’assessor d’Esports i el Tècnic Esportiu responsable de l’Àrea d’Esports, l’Encarregat de les Instal·lacions Esportives Municipals, el Coordinador del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre, representants dels Grups Polítics amb representació en la Corporació Municipal, i per tots els representants nomenats pels diferents clubs, entitats i/o associacions esportives de la ciutat que així ho desitgen. Serà un fòrum de participació i es reunirà una o dues vegades com a mínim durant cada anualitat
La Comissió Esportiva, aquesta formada per:
President.- El Regidor Delegat d’Esports.
Secretari.- Funcionari de l’Àrea d’Esports.
Assessor de l’Àrea d’Esports.
Tècnic Esportiu responsable de l’Àrea d’Esports.
Encarregat de les Instal·lacions Esportives Municipals.
Coordinador-Director del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre.
Representants de cadascun dels Grups Polítics Municipals.
Vocals de designació directa per part del Regidor d’Esports (número no superior a quatre).
Quatre vocals triats dels membres de l’assemblea que representen a entitats, clubs o associacions esportives. En l’assemblea va tindre lloc la votació sent les persones més votades: Antonio Giner, Miguel Sarasa, Sara González i María Edo.
Aquesta comissió es reunirà mensualment i els seus acords passaran a la comissió de Serveis a les Persones.
“Comencem una legislatura amb molta il·lusió, volem tindre la col·laboració i la participació que sempre hem tingut. Seguirem amb la mateixa línia i molt prompte veurem algunes de les millores en les instal·lacions que hem treballat en els últims anys”, va destacar, el regidor d’Esports, Miguel Juan Reig.