El Partit Popular d’Alcoi reclama canvis en el Pla Inmpuls, el programa de dinamització econòmica de l’Ajuntament. Des de 2012, la dotació econòmica del pla s’ha reduït un 27% i les línies de suport han minvat de cinc a tres. Pese a l’increment de la convocatòria d’enguany, el PP considera que l’import total “és massa baix com perquè el pla siga un estímul real per a la creació de nous negocis”, segons assegura la regidor Amalia Payá.
El programa d’ajudes va nàixer amb un import global de 72.000 euros, a distribuir entre cinc línies. Actualment, el pla només conserva tres de les línies i el pressupost ha caigut fins als 52.500 euros. En 2018, assenyala Payá, la quantia va ser encara menor, amb només 43.500 euros. Amalia Payá apunta que el Govern local, del PSOE, ha ajustat els imports als fons utilitzats en anys anteriors. “Alguna cosa no funciona quan, des de la primera convocatòria, l’Ajuntament no assigna el 100% dels fons”, explica Payá. Al seu judici, “la solució a la baixa demanda d’ajudes no pot ser reduir el pressupost, sinó buscar fórmules perquè els emprenedors aprofiten tots els recursos disponibles”.

La regidora advoca per “analitzar la situació real i a partir d’ací buscar solucions i modificar les condicions de les convocatòries”. Payá atribueix al desconeixement de les ajudes el seu baix aprofitament. Per això reivindica “més promoció i més informació dirigida directament als emprenedors”. Amb aqueix objectiu la regidora proposa “transmetre tota la informació als centres de formació professional, així com a la Universitat i fer una campanya de divulgació a través de les gestories de la ciutat, que són les que tramiten la creació de noves empreses”.

Amalia Payá defensa, a més, que l’Ajuntament realitze un seguiment exhaustiu del procés. “La regidoria ha de treballar en un seguiment mitjançant enquestes sobre el que ha suposat el procés per als beneficiaris d’anualitats anteriors i millorar al màxim la facilitat perquè aquestes ajudes siguen els més efectives possibles” conclou la regidor popular.