La Junta de Govern ha aprovat l’expedient de contractació per a adjudicar, per procediment obert simplificat, el subministrament de dos vehicles híbrids per al cos de Policia Local d’Alcoi. Així mateix, el passat dia 23 també va aprovar l’expedient de contractació per a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat el contracte de subministrament de 53 armilles d’autoprotecció, també per a la Policia Local.
«L’ajuntament dotarà a la Policia Local de les millors ferramentes per a fer la seua feina», indica el regidor de Seguretat, Raül Llopis. «També complim amb les exigències dels sindicats de Policia, amb els compromisos d’aquest equip de govern i de la prefectura de la Policia Local».

«Continuarem treballant per adquirir millors materials i que així tinguem una Policia ben dotada al carrer», ha conclòs, Llopis.

El següent pas el cas de les armilles ja s’està en període d’avaluació de les propostes presentades, sent el valor màxim estimat del contracte de 38.478 euros.
Pel que fa a l’adquisició de vehicles els concessionaris podran presentar les seues ofertes fins al dia 30 d’aquest mes, sent l’import màxim de 49.489 euros.