Després del termini de presentació de propostes que va acabar el passat dia 27, ara està en marxa el procés d’avalar-les. Aquesta és la principal novetat d’aquest any, pensant en obtenir una major implicació i participació.

Perquè les propostes realitzades a través de la web  http://alcoiparticipa.com o les urnes, puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser suportada per un mínim de 50 avals rebuts per part de la ciutadania que participe en el procés. Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però sols un aval per proposta. No cal donar més de 50 avals, ja que aquests no compten com a vots. El sistema d’arreplegada de suports/avals a les propostes realitzades on line, estarà obert  fins al 3 de novembre.

Recordem que es van fer 4 tallers participatius que van arreplegar propostes que no necessiten aquests avals.

El procés seguirà amb el garbeig que realitzarà el Departament de Participació, del 4 al 10 de novembre, que descartarà les propostes que no complisquen els requisits, és a dir, l’haja realitzada una persona que no estiga empadronada a Alcoi o menor de 16 anys o que complisca els criteris de no viabilitat: No és una inversió o una despesa corrent en bens o servicis, el seu cost aproximat supera els 320.000 €. o 80.000€ respectivament, està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada, Per excessives dificultats tècniques o administratives, No és competència municipal, està contemplada com a un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, arreplegada a la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local i Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius, Està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase de execució o Altres: la proposta no s’estima adequada.

L’11 de novembre es traslladaran les propostes que complisquen els criteris als tècnics municipals de cada departament que tindran fins al 2 de desembre per a fer la valoració tècnica i econòmica.

Al mateix temps entre el 12 i el 14 de novembre, els tècnics duran endavant tallers de priorització.

Del 3 al 5 de desembre es publicarà la llista definitiva amb les propostes destinades a la votació que es realitzarà del 9 al 22 de desembre.

Els resultats es donaran a conèixer abans del 31 de gener.

La regidora de Democràcia Participativa i Transparència, Teresa Sanjuán, recorda que «els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d’establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent, per a fomentar i millorar aquesta participació hem incorporat la novetat dels avals i els tallers».

«L’objectiu principal és conformar una ciutadania activa amb la ciutat. A més, amb els pressupostos participatius, s’estableix una priorització de les demandes i necessitats del veïnat d’Alcoi sobre les inversions de l’Ajuntament. L’obertura d’una part de la gestió municipal pretén millorar la relació entre ciutadania i administració, facilitar la transparència, permetent un aprofundiment democràtic en les institucions públiques, potenciant la intel·ligència col·lectiva, democratitzant la presa de decisions i fomentant el diàleg entre veïnes i veïns», ha conclós, la regidora.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2020 és de 400.000 euros, dels quals 320.000 euros van destinats a propostes d’inversió i 80.000 euros a propostes de despesa corrent.

Els avals es fan al web: http://alcoiparticipa.com/buscar-avalar/