La tercera edició de les ajudes creades per la Mesa del Centre per a incentivar la implantació de negocis i comerços al centre històric de la ciutat, ha tancat el termini de presentació d’instàncies amb bons resultats. En tres anys hi ha hagut 73 sol·licituds, 45 per l’obertura d’un nou negoci i 28 per a la rehabilitació de locals.

Les dues línies han tingut demanda, essent, un total de 16 negocis els que han demanat ajudes per l’obertura de noves activitats, mentre que hi ha hagut 12, per a cobrir les despeses de rehabilitació de locals de baixos per a posar activitat empresarial. Totes aquestes sol·licituds estan en fase d’estudi i pròximament s’anunciaran les que han sigut acceptades al complir els requisits de les bases. Recordem que les dues ajudes són compatibles i una mateixa empresa pot demanar ambdues.

La regidora de comerç, Vanessa Moltó, destaca la bona acollida de les ajudes municipals. «Fa dos anys vam dir que les primeres ajudes, creades per un Govern municipal, per a crear activitat econòmica al centre històric havien tingut bona acollida, amb 16 sol·licituds, l’any passat amb 29 estàvem molt satisfets, i ara sumem 28 més, un fet que demostra que l’activitat del centre està dinamitzant-se i que les mesures en les quals estem treballant a través de la Mesa del Centre són positives i, per tant, hem de seguir incidint en elles».

L’ajuda que ha estat sol·licitada per adequar 12 establiments, se centra en la rehabilitació de locals. Es pot arribar a subvencionar el 70% de les obres fins a un màxim de 10.000 euros, sempre que aquestes estiguen destinades a convertir l’espai en un lloc per fer activitat comercial. També es valora, de manera especial, que siga un comerç relacionat amb l’artesania i que estiga a l’àrea d’influència. Aquestes ajudes són compatibles amb les subvencions «INMPULS» que també atorga l’Ajuntament per a impulsar l’activitat econòmica. El total que es pot destinar en aquesta línia són 100.000 euros.

En el cas de la línia que ha tingut 16 sol·licituds es tracta d’ajudes per a l’obertura de negocis amb una quantia que pot arribar als 3000 euros. Per a poder accedir, es demana un contracte de lloguer de mínim 1 any o un contracte de compravenda d’un local al centre de la ciutat. També, haver sol·licitat la coneguda com a «llicència d’obertura». En aquest cas, es valorarà que el negoci tinga un perfil artesanal sobre la resta d’activitats, i que estiga en la zona prioritària. Hi ha prevista una inversió màxima de 51.000 euros.

«Cal destacar també que hem complit l’objectiu d’incidir en la rehabilitació del centre però sobretot, en molts d’aquells carrers que més necessitaven ampliar l’activitat empresaria. A més hem superat amb creixes l’objectiu que fixava l’estratègia de dinamització socioeconòmica del centre pel que fa a necessitat d’obertura de nous negocis que fixava un objectiu de 30 obertures» conclou Moltó.

L’àmbit d’aplicació preferent engloba una superfície de quasi 12 hectàrees, coincidents amb el nucli de la zona Centre i s’articula entorn del carrer Sant Francesc, eix comercial tradicional del centre històric de la ciutat. Els seus límits nord i sud són la plaça d’Espanya i La Glorieta, respectivament, mentre que el carrer Sant Nicolau, que connecta ambdues, és el límit aquest. Cap a l’oest, l’àmbit s’estén fins al carrer Roger de Llúria. Des d’un extrem a un altre, i pivotant en La Glorieta, els principals eixos de la zona són, al costat dels esmentats carrers Sant Nicolau i Roger de Llúria, els carrers Sant Josep i Sant Francesc. En adreça perpendicular a les anteriors, destaquen el carrer Sant Llorenç i l’Avinguda País Valencià. Dins de la trama urbana, en aquest àmbit destaca l’existència d’un entramat de places, des de la plaça d’Espanya, a la plaça de Dins, la plaça Pintor Gisbert, la plaça Ramón y Cajal, la plaça Les Gallines o la placeta de la Creu Roja.

Recordem altres accions dutes per la Mesa del Centre com la recentment finalitzada Campanya Vols les Claus del Centre amb una gran repercussió als mitjans i especialment destacable la gran satisfacció dels comerciants del Centre, també s’ha dut endavant rehabilitació dels baixos del número 38 del carrer Sant Francesc per a ubicar l’oficina de la regidoria de Comerç i que a banda des de totes les regidories s’està apostant pel centre tant amb la col·locació de serveis institucionals com amb altres iniciatives com el foment de la rehabilitació d’habitatges privats aconseguint participar en el pla ARRU; la rehabilitació de les fonts del centre històric; el parc infantil de Tirisiti, així com el tancament per les nits del parc de la Glorieta. Recordem diferents obres ja realitzades dins del Pla comercial en el carrer Mossén Torregrossa, Sant Llorenç i Avinguda País Valencià. També es va adequar el solar del forn Morú per aparcament i zona per a gossos, el carrer Sant Jaume, el solar per aparcaments en el carrer Verge d’Agost, així com el sistema d’aparcament intel·ligent en el centre d’Alcoi.

D’altra banda, l’ajuntament també ha fet una aposta decidida pel nucli històric de la ciutat, i la col·locació de diferents serveis municipals en aquells punts que ajuden a regenerar els carrers que es troben fora del recorregut més noble. Als últims anys, s’ha inaugurat l’Àgora a la part de dalt del Mercat de Sant Mateu, els nous jutjats a la Placeta de la Mare de Déu; la nova comissaria de Policia Nacional en la placeta les Xiques, i l’obertura del ‘IVAM CADA Alcoi’ fa un any.

Igualment, s’ha treballat intensament perquè la nova seu de la Universitat d’Alacant estiguera en el carrer Sant Francesc, en la seu de la Cambra de Comerç.