Els interessats ja es poden inscriure al taller d’ocupació que es farà a Alcoi en 2020. Cal recordar que «LABORA», Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha concedit a l’Ajuntament d’Alcoi, una subvenció per a l’execució del Taller d’Ocupació denominada “Turisme de naturalesa: birdwatching i itineraris interpretatius en el medi natural d’Alcoi” comprés en l’especialitat de “Promoció Turísitica Local i Informació al Visitant (HOTI0108)” tractant-se d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 3. Aquesta ajuda és subceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu amb càrrec al corresponent Programa Operatiu del FSE per al període 2014 -2020.
El taller, el termini d’inscripció del qual és del 27 de novembre al 3 de desembre, constarà de 10 persones i per a poder ser un d’aquests alumnes-treballadors s’ha de complir una sèrie de requisits: les persones destinatàries d’aquest programa han de tindre 25 anys o més; ser desocupades, entenent-se com a tals a les persones demandants d’ocupació no ocupades registrades en «Labora», antic SERVEF, i complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge. El contracte serà remunerat.

En aquest cas es tracta d’un taller de nivell 3 pel que, a més dels anteriors criteris, almenys han de complir un d’aquests requisits:
– Tindre el títol de Batxiller com a mínim.
– Tindre el certificat de professionalitat nivell 3.
– Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés.
– Tindre superada la prova d’accés per a a la Universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
– Tindre acreditades les competències clau de nivell 3 en matemàtiques llengua castellana, valencià i anglès.
Si es compleixen els requisits, cal inscriure’s en “Labora”, físicament està situat a Alcoi al carrer Oliver. Els taller s’impartirà a Alcoi, en el Centre Cervantes Jove, CCJ, que està adaptat a la nova llei estatal que exigia l’homologació per a poder portar avant aquestes iniciativa, i també en l’entorn natural de la ciutat.
Per a la realització del taller també és necessària la contractació del personal que el duga a terme. Es busca tant un director/a amb titulació universitària a jornada completa, un docent també amb titulació i experiència professional a jornada completa i 1 auxiliar administratiu a mitja jornada contractats per un període de 12 mesos. Els interessats poden informar-se dels requisits i presentar la sol·licitud en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.