Les millores en el polígon Cotes Baixes ja estan en marxa i han sigut visitades, aquest matí, pels tècnics municipals i el regidor d’Empresa i Ocupació, Alberto Belda. En total, tres actuacions que milloraran un dels polígons de la ciutat i que són: Millora del carril bici, retirant els quadres de llum que impedeixen la correcta circulació; el re asfaltat dels carrers A i C i la millora de la zona verda. En total, 160.000 euros d’inversió que se sumen al milió d’euros d’inversió que ja va rebre en 2017 Cotes Baixes, quantitat que també en aquell moment va ser subvencionada en part per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE dins del programa «Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV” .

El regidor d’Empresa i Ocupació, Alberto Belda, destaca la importància de les iniciatives que se estan desenvolupant: «Entre les millores que estem realitzant al polígon Cotes Baixes trobem el re asfaltat tant del carrer A com del C, una millora reclamada des de fa temps pels empresaris ja que es tracta de dos carrers importants d’aquesta àrea i que estem segurs que millorarà substancialment el dia a dia dels que desenvolupen allí la seua tasca empresarial. També cal destacar especialment la millora a la zona verda ja que, tindre una zona d’aquestes característiques posa en valor el conjunt del polígon i fa més atractiva aquesta àrea industrial».

Pel que respecta al carrer A, l’actuació abasta un àmbit d’aproximadament de 7.415,70 m², centrant l’actuació sobre la calçada i escometent reparacions puntuals de les voreres. Es netejarà la superfície i s’executarà el fresat de les trobades amb els carrers adjacents, vorades, juntes dels pous i embornals. Seguidament es procedirà a l’execució del reg d’emprimació, i l’execució de la capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-12 calcari de 5 cm de grossària. Pel que fa a a la senyalització, es pintaran els passos de vianants existents, fletxes direccionals corresponents, així com la banda lineal de pintura groga en la rotondes, i blanca discontínua per a la banda d’estacionament. Per altra part, al Carrer C, amb aproximadament 4.800 m² es realitzarà les mateixes actuacions sent la capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-12 calcari de 6 cm de grossària.

Belda també afegeix: «En total, una inversió de 160.000 euros que anem a realitzar en Cotes Baixes i que se sumen a la inversió realitzada en aquest mateix polígon de més d’un milió d’euros al 2017 i que demostra la importància que aquest govern dóna a les àrees industrials, invertint de manera recurrent per a convertir-les en zones atractives i útils per a les empreses que, dia a dia, donen feina i dinamitzen econòmicament la nostra ciutat».

Cal recordar, que l’Ajuntament d’Alcoi realitzarà noves actuacions a les cinc àrees industrials de la ciutat: Cotes Baixes tal com s’ha explicat, la Beniata, Santiago Payá, Cotes Altes i el Castellar amb un import total de prop d’un milió i mig d’euros, amb més de mig milió d’ajuda del IVACE. Aquestes millores se sumen a les inversions milionàries que ja es van realitzar al 2017, subvencionades en part per l’IVACE, amb la intenció de tindre àrees industrials atractives i útils per a les empreses de la ciutat, convertint-les en zones adequades a les demandes empresarials del segle XXI.