L’ajuntament d’Alcoi ha anunciat que el pròxim pressupost municipal hi haurà un partida per a subvencionar l’adquisició de vehicles de mobilitat personal i bicicletes elèctriques per a la ciutadania.

«La intenció del govern es treballar per la mobilitat sostenible en la nostra ciutat, per això estem actuant en diversos àmbits, hem augmentat significativament el carril bici, i també apliquem bonificacions per als vehicles elèctrics i híbrids», explica el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez. «Els usuaris d’aquests vehicles podran utilitzar el carril bici per anar a treballar, des del govern farem més iniciatives per tindre una ciutat sostenible».

Les noves tecnologies han afavorit l’aparició de solucions de mobilitat urbana que afavoreixen els desplaçaments personals mitjançant nous models de vehicles.

A banda de les bicicletes elèctriques, Podem distingir 4 grans tipus de VMP. El Segway, és el primer dispositiu de dues rodes que ix al mercat amb giroscopi i autobalanceig. El patinet elèctric. Es fabriquen diferents models, en els quals es pot anar assegut o dempeus, els més habituals. El hoverboard és una planxa de dues rodes autoequilibrada. I, finalment, els Monowheel que monocicles autoequilibrats de una sola roda.

ALTRES MESURES
En les ordenances municipals hi ha diverses bonificacions, recordem que les persones que adquirisquen un cotxe elèctric o híbrid tenen una bonificació en l’impost de circulació del 75% en el primer any i el 50% a partir del segon.

També és important remarcar que el govern municipal d’Alcoi va acordar bonificar els impostos d’activitats Econòmiques i de Construccions Instal·lacions i Obres a aquelles empreses que aposten per les energies sostenibles.

L’aposta per les energies renovables és una de les línies estratègiques del pla director Smart City de la ciutat d’Alcoi, de fet, en els últims anys el govern d’Alcoi ha col·locat 15 instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals, 8 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, també ha instal·lat enllumenat públic alimentat d’energia solar en tres polígons industrials i en tots els polígons s’ha substituït la il·luminació de vapor de sodi per la tecnologia Led, cosa que també s’ha fet en gran part de la ciutat i es continuarà fent durant els pròxims anys. Això produeix una disminució del consum elèctric i lumínic de tota la ciutat amb sistemes eficients i tecnològicament avançats.