El Partit Popular proposarà en el pròxim Ple la creació de la web “Alcoi Solidari”, una pàgina que aglutine a totes les entitats de l’àmbit soci-sanitari d’Alcoi.

La ciutat compta amb un ampli teixit associatiu en l’àmbit soci-sanitari, integrat per persones que de manera voluntària o professional, ofereixen el seu suport davant qualsevol circumstància.

La regidora Amalia Payá considera “imprescindible donar major visibilitat a aquestes entitats des d’un àmbit més directe i personal”. La regidora explica que “aquestes entitats conformen una xarxa de recursos assistencials essencial per a les persones, complementaris als oferits per l’administració i que fins i tot arriben on l’administració pública no pot”.

La web, a més de contindre la manera de contactar amb les diferents associacions, i inclourer una presentació on es mostre la labor que realitza cadascuna d’elles. “Una web que pot convertir-se en una eina de sensibilització i captació de voluntaris”, indica Payá.

Mitjançant la proposta, el Partit Popular busca connectar la labor que fa cadascuna de les entitats amb les persones que requereixen d’una ajuda determinada, a més de donar a conéixer a les entitats a qualsevol persona.

La regidor popular explica que “ja es fa una important labor en aquest sentit amb la Trobada Solidària, la qual té com un dels seus objectius la promoció de les entitats. Amb la web que proposem busquem complementar la promoció que la Trobada Solidària fa d’aquestes associacions, d’una manera més accessible i durant tots els dies de l’any”.