El Ple Municipal ha aprovat amb el vot favorable de PSOE, abstenció de Podem, Ciudadanos i Vox i vots en contra de PP, Guanyar i Compromís la permuta de l’immoble municipal situat en la placeta de la Mare de Déu, on estan els nous jutjats, per tres edificis que actualment són propietat de la Generalitat Valenciana. El següent pas serà l’aprovació per part del Ple de la Generalitat.

Cal recordar que al mes de març de 2017 la conselleria de justícia i el govern de, Toni Francés, inauguraven uns nous jutjats a la placeta de la Mare de Déu. A banda d’aconseguir uns jutjats dignes per a tota la comarca, l’ajuntament volia una compensació econòmica als alcoians pel cost dels nous jutjats que va assumir l’anterior govern local del Partit Popular. L’acord es va concretar en una permuta de tres edificis de propietat autonòmica que passaran a mans locals a canvi de l’edifici de la Mare de Déu. Els tres edificis que seran municipals tenen un cost superior als 3,5 milions d’euros.

Després de moltes reunions i treball per part de la comissió de seguiment al llarg del 2017, es va arribar amb un acord que contempla una permuta per la qual l’edifici dels actuals jutjats de la Placeta de la Mare de Déu passarien a ser propietat de la Conselleria de Justícia i, a canvi, tres immobles propietat de la Generalitat Valenciana passarien a ser propietat de l’Ajuntament d’Alcoi. Els edificis que passaran a ser propietat de l’Ajuntament i que actualment són de la Generalitat són: L’Edifici Carrer Pintor Casanova 10; actualment acull el departament de Medi Ambient i Educació. L’Edifici Plaça Blai Domingo Llidó 1, Centre Social de la Zona Nord. L’Edifici Carrer General Prieto, 16. Escoleta Infantil Zona Nord. La valoració d’aquests tres edificis supera els tres milions i mig d’euros i així els alcoians i alcoianes veurem recuperada la inversió feta.

L’alcalde Toni Francés ha declarat: «Una vegada més aquest govern és el que ha trobat una solució als problemes econòmics i judicials en què ens va clavar la mala gestió del Partit Popular. Tenim molts exemples que sumen molts milions d’euros: el Bulevard, la Rosaleda, Serelles o aquests jutjats són només alguns. Amb aquest acord, els alcoians recupere la inversió feta en els jutjats de la Mare de Déu, un cost que hauria d’haver assumit des d’un primer moment la Conselleria de Justícia. Les noves instal·lacions han suposat que ja tinguem un servei de justícia adequat tant per a la nostra ciutat com per a la comarca amb unes instal·lacions dignes al mateix temps que s’ha revitalitzat una zona degradada al centre d’Alcoi, aportant serveis i seguretat a aquesta àrea del centre històric».

«És cert que jo vaig dir que aquest edifici era il·legal mentre no tingués un conveni, per això vam signar un acord amb la Generalitat en 2016, per tal de fer-lo legal».

«La permuta com tots saben és intercanviar un bé per un altre de similar valor, aquest acord s’ha pres basant-se en taxacions fetes per les dues parts, Generalitat i Ajuntament sobre els mateixos béns, i han coincidit en les valoracions. Acusar d’estafa l’acord obtingut, implica menysprear el treball que tècnics d’aquesta casa i de la Generalitat que han desenvolupat amb total imparcialitat, com sempre. En aquest cas, amb el conveni signat l’actuació és completament legal, tot i això convidem a qui crega que hi ha alguna irregularitat a fer una denúncia i demostrar-ho als tribunals».

Cal recordar que l’any 2004 el PP popular va iniciar els tràmits per construir uns nous jutjats a Alcoi, jutjats que van ser construïts per l’Ajuntament assumint una competència que no li corresponia i sense cap conveni que garantira com anaven a recuperar els alcoians i alcoianes la inversió feta. Les obres van suposar un cost de més de 3 milions d’euros. 11 anys després i amb el pas d’un total de 6 consellers de justícia, Alcoi continuava amb uns jutjats, amb denúncies d’insalubritat i unes condicions precàries que necessitaven una solució imminent.

El canvi de govern el 2011, va suposar que el nou alcalde, Toni Francés, intentara des de 2011 arribar a un acord amb la Conselleria de Justícia perquè els jutjats es pogueren traslladar a les noves instal·lacions i l’Ajuntament fóra compensat per les inversions fetes però l’acord no va ser possible, ja que, segons l’ajuntament, el Govern de la Generalitat del PP volia l’edifici de la Mare de Déu sense donar res a canvi.

En 2015, amb un canvi de color polític a la Generalitat, finalment, es va aconseguir l’any 2016 signar un conveni, pel qual se li cedia a la Conselleria l’edifici de la Mare de Déu perquè Alcoi tinguera nous jutjats, ja que la situació precària de l’edifici de la Plaça Al-Azraq era insostenible.

 

Guanyar considera que la permuta aprovada perjudica els interessos de la ciutat

 En el plenari de gener Guanyar ha votat en contra de la proposta del govern municipal de permutar l’edifici on actualment estan ubicats els Jutjats per tres edificis que ja estan sent usats per serveis municipals: l’escoleta de la Zona Nord, el centre cívic de la Zona Nord i l’edifici del carrer Major on estan ubicats diferents departaments municipals. Això és, amb aquests edificis que ara passaran al patrimoni municipal es preveu abonar la quantitat de la construcció i reforma (i adequament) de l’edifici que alberga actualment els Jutjats a la ciutat. Per al regidor Pablo González aquest vot en contra està clarament justificat per dues qüestions: “En primer lloc, perquè no es pot negociar en igualtat de condicions amb una Generalitat que en principi ha d’ajudar als pobles. El govern de Toni Francés el que ha pactat és bescanviar un edifici nou per tres que ja fa anys que estan en ús i que necessiten també inversions importants. Per exemple l’edifici del carrer Major no és accessible, amb aquesta decisió haurem de pagar també fer-lo accessible. Alcoi perd, una vegada més. I en segon lloc perquè suposa passar de puntetes i no denunciar la decisió ruïnosa que Sedano i Peralta van perpetrar en el seu dia, és assumir una errada monumental sense gosar a molestar-los.”

Guanyar Alcoi des del primer moment ha rebutjat aquesta permuta perquè, diuen, “responia a criteris i interessos partidistes i no beneficiava al conjunt de la ciutadania i ho ha tornat a fer en aquest plenari, i així ho demostra el fet que el PSOE s’haja quedat a soles votant a favor aquesta proposta”.  Com assenyala González: “Ara, després d’invertir en la reforma de l’immoble, en la construcció de l’ampliació de l’edifici, en pagar interessos bancaris pel préstec que es va realitzar, després de tornar a pagar per reposar elements destrossats per actes vandàlics, de no cobrar el cànon anual que s’havia acordat que la Conselleria pagaria, i després de pagar per posar a punt l’edifici anem a cedir-lo a canvi d’uns edificis dels quals ja n’estem fent ús i que requereixen una posada a punt significativa. És complicat que mai les alcoianes i alcoians recuperem tota aquesta inversió, com en tantes altres idees suposadament brillants que acabem pagant entre totes i tots”.

Igualment Guanyar qüestiona que s’haja aprovat la permuta amb majoria simple quan segons la mateixa regidora Lorena Zamorano en una Comissió informativa de Governació i Règim intern (maig de 2018) afirmava que l’acord: “tiene que ser aprobado por el Pleno con  un quórum de mayoría absoluta” com bé exposa l’acta redactada, i aprovada, d’aquella comissió i del que Guanyar demanarà un informe al respecte. Guanyar reclama “seriositat” al govern del PSOE per tal de poder conèixer realment l’abast de les decisions que s’estan prenent sobre el present i futur de la nostra ciutat i quines serien les conseqüències i responsables de les mateixes.