L’Ajuntament d’Alcoi ha adquirit tauletes electròniques per a tots els seus departaments per equipar-les amb el sistema S-Visual que permetrà millorar l’accessibilitat amb un servei de vídeo-interpretació en llengua de signes que permet a persones sordes o amb discapacitat auditiva i persones sense aquesta discapacitat, comunicar-se entre si mitjançant la figura del vídeo-intèrpret de llengua de signes.

Recordem que des de l’estiu de 2017 l’ajuntament disposa d’aquest servei en quatre punts, en la Policia Local, els Serveis Socials de El Camí, en l’Oficina de Turisme i en el Registre i ara els ampliarà a tots els departaments.

Els tècnics dels diferents departaments realitzaran la formació necessària per a poder treballar amb aquest sistema. La inversió de l’ajuntament ha estat de prop de 10.000 euros per implantar el sistema.

«Treballem per fer més accessible la nostra ciutat, i anem continuar treballant amb l’objectiu de donar solució a diferents carències i poder eliminar les barreres d’accessibilitat de l’administració», explica la regidora de Polítiques Inclusives, Aranza de Gracia. Qui ha agraït la col·laboració de l’Associació de Persones Sordes d’Alcoi i Comarca.
«Aquesta plataforma suposa un important avanç en la millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, ja que fa possible l’eliminació de les barreres comunicatives que troben en la seua vida diària», conclou, de Gracia.

SVIsual és el primer servei de vídeo-interpretació en llengua de signes espanyola que existeix al nostre país, permetent un ús estratègic de les noves tecnologies al servei de la comunicació per a assegurar que les persones sordes o amb discapacitat auditiva tinguen el mateix accés a la informació que la resta de la ciutadania.

És un servei de vídeo- interpretació a l’abast de tots, que dóna resposta a les necessitats de comunicació que sorgeixen entre persones sordes o amb discapacitat auditiva i persones oïdores en el dia a dia.

Cal recordar que en la legislatura passada es van destinar més de dos milions d’euros a actuacions dins del Pla d’Accessibilitat aprovat l’any 2017, eliminant barreres arquitectòniques de carrers, parcs i edificis públics, facilitant a més que les persones sordes puguen tindre accés a la senyalització turística mitjançant la introducció de codi QR amb la informació necessària, i habilitant la pàgina web municipal fent-la accessible a persones amb diversitat funcional. Per al pròxim any està previst dedicar un milió d’euros més de manera específica, a banda d’altres actuacions que també milloraran l’accessibilitat d’Alcoi.