El Programa «Àgora Emprenedors», realitzat conjuntament pel CEEI Alcoi-València i la regidoria d’Ocupació i Empresa, en Àgora, ha atés en el segon semestre del 2019 un total de 51 persones, interessades a obtindre informació per a iniciar un negoci. Per edats, el major grup correspon als majors de 41 anys, que representen un 53% del total. Un 84% dels emprenedors atesos tenen estudis de cicle formatiu o universitaris i el principal motiu pel qual volen emprendre les persones ateses és, en un 70% dels casos, per motivació.

Un total de 51 persones en el segon semestre de l’any ha sigut la xifra del programa «Àgora Emprenedors», realitzat conjuntament per l’Ajuntament d’Alcoi i el CEEI Alcoi-València per a donar assessorament a aquells ciutadans interessats a iniciar un negoci a la ciutat. Els números donen dades importants del perfil que tenen aquestes alcoianes i alcoians. Per edats, un 2% correspon a menors de 20 anys; un 22% al tram de 21 a 30 anys; un 12% de 31 a 40 anys; sent el més nombrós amb un 47%, el tram de 41 a 50 anys i acabant amb un 6% de majors de 50 anys.

Pel que fa als seus estudis, la xifra més nombrosa són els universitaris, amb un 45% del total, seguits d’aquells que compten amb un cicle formatiu, un 39% d’atesos; un 2% té estudis secundaris; amb estudis primaris hi ha un 10% i un 4% dels atesos, no tenia estudis. Respecte a si la seua formació està vinculada a l’objecte del negoci que volen iniciar, les xifres van pràcticament a l’una, un 51% tenen una formació vinculada a l’emprenedoria i un altre 49% no.
També destaca en les dades, el principal motiu pel que aquestes persones volen emprendre. En la majoria dels casos, un 70% destaca la motivació, un 20% assegura, en canvi, que és per oportunitat i només un 10% indica que és per necessitat. Les activitats en les quals volen iniciar negoci són dels més variades i van des de les activitats més tecnològiques com els productes 3D passant per la consultoria, els productes agropecuaris, els negocis online, les professions liberals, l’hostaleria o la moda, entre molts altres.

Des del departament es destaca la importància d’aquesta informació estadística per a continuar desenvolupant polítiques eficaces d’emprenedoria. Segons aquesta informació, per exemple, hi ha molt pocs usuaris majors de 50 anys, un sector on es pot incidir, ja que compten amb experiència laboral i encara tenen per davant molts anys de vida activa. En el cas dels cicles formatius és alt el nombre d’usuaris, el que demostra que, en molts casos, les persones que han realitzat estudis de formació professional ja coneixen el servei. Una altra dada important és el relacionat amb la formació vinculada al negoci en el qual es vol emprendre ja que en un 49% dels casos no coincideix.

Alberto Belda, regidor d’Ocupació i Empresa, destaca el treball realitzat: “En el Àgora hem atés, en el segon semestre del 2019, a més de 50 emprenedors, persones en la seua majoria d’entre 41 i 50 anys que destaquen la motivació com el motiu de voler iniciar un negoci. Unes dades importants, fruit del treball realitzat, l’estudi de les quals ens permet saber on cal concentrar els esforços de les polítiques d’emprenedoria i com podem ajudar un nombre major de persones a iniciar un projecte empresarial”.